Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
040-6658019Aasa, Sverker
Universitetsadjunkt, Natur, miljö och samhälle
Abouhany, Rahma
Forskare, Biomedicinsk vetenskap
040-6658179Abrahamsson, Christel
Telefonist/Receptionist, Facility service
0739-735209Acharya, Maya
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen
040-6658630Acosta, Lina
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
040-6657301Adersjö, Agnes
Inredningsarkitekt, Byggnadsavdelningen, Byggnadsavdelningen
040-6657705Admasie, Andreas
Internationell handläggare, Studentservice, Internationalisering
Adolfsson, Caroline
Doktorand, Globala politiska studier
Adolfsson, Josefine
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6658670Agnefjäll, Pernilla
Tandsköterska, Oral protetik
040-6658518Ahlgren, Camilla
Universitetslektor/Övertandläkare , Oral protetik
040-6657346Ahlgren Moritz, Charlotte
Vicerektor, Ledning
040-6658005Ahlstrand, Roland
Universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6658442Ahmad, Marianne
Klinisk assistent, Käkkirurgi och oral medicin
040-6657599Aho, Anna-Carin
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657530Aiello Davidsson, Yvonne
Administrativ assistent, Lärande och samhälle
Akkouzina, Natalia
Universitetsadjunkt, Centrum för akademiskt lärarskap
040-6658491Al-Hassani, Ahmed
Biomedicinsk analytiker, Oral patologi
Al-Okshi, Ayman
Forskare, Ortodonti
Al-Omaraei, Ammar
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
040 665 80 82Albertsdottir, Ellen
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen
040-6658506Albrektsson, Tomas
Seniorprofessor, Oral protetik
040-6657654Aleksejeva, Olga
Doktorand, Biomedicinsk vetenskap
040-6657331Alexandersson, Ingrid
Högskoleadministratör, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
040-6658118Alfelt, Sandra
Utbildningshandläggare, Lärande och samhälle
040-6657964Alftberg, Åsa
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6658273Ali, Abdullah
Doktorand, Biomedicinsk vetenskap
040-6657478Ali Shoker, Haddel
Administrativ assistent, Lärande och samhälle
040-6658206Alkhabbas, Fahed
Doktorand, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM3
040-6657132Allder, Kristina
Programledare/Universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
Allen Lamptey, Rebecca
Kommunikatör
040-6658548Alleving, Susanna
Tandsköterska, Parodontologi
040-6658132Alling, Johan
Forskningshandläggare, Universitetskansliet
040-6657433Allvin, Tobias
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6658483Alm, Anna
Klinisk assistent, Pedodonti
040-6657066Alm, Anna-Karin
Föreståndare
Alm, Lotta
Tandsköterska, Cariologi
Alm, Thomas
Universitetsadjunkt, adjungerad, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM1
040-6657457Alm-Roijer, Carin
Prefekt/Universitetslektor, Vårdvetenskap
040-6658337Almquist, Ann-Sofie
Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6657667Almén, Magdalena
Forskningshandläggare, Hälsa och samhälle
040-6658318Alstergren, Per
Professor/Övertandläkare/Prodekan, Orofacial smärta och käkfunktion
040-6658323Alvstad, Erik
Universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6658287Alvén, Fredrik
Universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6657984Alwall, Jonas
Enhetschef/Universitetslektor, Urbana studier, Byggd miljö och miljövetenskap
040-6658480Alward, Lubna
ST-Tandläkare, Pedodonti
040-6658513Ameri, Arman
Universitetsadjunkt/Övertandläkare, Oral protetik
040-6658239Amhag, Lisbeth
Universitetslektor, Skolutveckling och ledarskap
Anderberg, Jens
Tandtekniker, Materialvetenskap och teknologi
040-6658012Anderson, Lotta
Universitetslektor, Skolutveckling och ledarskap
040-6657181Andersson, Annette
Studieadministratör, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
040-6658399Andersson, Annica
Professor, biträdande
040-6658634Andersson, Annika
Studieadministrativ koordinator, Studentservice, Studieadministration
040-6658577Andersson, Catrine
Studierektor/Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657323Andersson, Charlotta
Sjuksköterska, Studentservice, Studenthälsa
040-6657551Andersson, Christian
IT-ingenjör, Informationsteknik, Process- och systemutveckling
040 665 78 59Andersson, Christian
Universitetsadjunkt, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6657905Andersson, Claes
Universitetslektor, Kriminologi
040-6657144Andersson, Elsa
Doktorand, Barn, unga och samhälle
040-6658624Andersson, Helen
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6658175Andersson, Irene
Prefekt/Universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6658361Andersson, Jacob
Bibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering
040-6658180Andersson, Jan Anders
Universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
Andersson, Josefine
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
Andersson, Karin
Tandsköterska, Oral protetik
040-6658365Andersson, Kristin
Projektledare, Regional utveckling
Andersson, Lars
Seniorprofessor, Käkkirurgi och oral medicin
040-6658127Andersson, Lena
Universitetsadjunkt, Natur, miljö och samhälle
040-6658140Andersson, Lisa
Doktorand, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6657206Andersson, Magnus
Universitetslektor, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6658183Andersson, Maja
Högskoleadministratör, Odontologi
040-6657890Andersson, Maria
Studie- och karriärvägledare, Studentservice, Studie- och karriärvägledning
040-6657805Andersson, Martin
Utbildningshandläggare, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
040-6657112Andersson, Niclas
Universitetslektor, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6657131Andersson, Nils
Universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6658181Andersson, Rolf
Programledare/Universitetsadjunkt, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6657759Andersson, Samuel
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
040-6658472Andersson, Sandra
Tandtekniker, Ortodonti
040-6658126Andersson, Torbjörn
Universitetslektor, Idrottsvetenskap
040-6658435Andersson-Plyming, Viveca
Universitetsadjunkt, Cariologi
040-6657288Andresen, Margaretha
Telefonist, Facility service
Andrén, Anna
Administrativ assistent, Kultur, teknik och samhälle
040-6657182Angel, Luis
IT-ingenjör, Informationsteknik, IT-infrastruktur
040-6657050Ankarlilja, Charlotta
HR chef, HR-avdelningen
040-6657928Ankarloo, Daniel
Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657402Annersten Gershater, Magdalena
Universitetslektor, Vårdvetenskap
040-6657008Annvir, Désirée
Programledare/Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657914Apelmo, Elisabet
Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
070 206 59 79Appelgren, Marie
Doktorand
040-6657819Appelquist, Sara
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen
040-6657392Appelqvist, Maria
Universitetslektor, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
Argatov, Ivan
Forskare, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6657415Arklöf, Rebecca
Internationell handläggare, Studentservice, Internationalisering
040-6657927Arnebrant, Thomas
Biträdande prefekt/Prodekan/Professor, Biomedicinsk vetenskap
040-6658011Arnell, Anna
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
Arneryd, Philip
Klinisk assistent, Parodontologi
Arnman, Anna
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
Arvidsson, Anna
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6657954Arvidsson, Elisabeth
Universitetsadjunkt, senior, Juridik
Arvidsson, Svante
ST-Tandläkare, Endodonti
040-6657249Asbjørn Sörensen, Charlotte
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
0406657775Ashouri Mousaabadi, Majid
Doktorand, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM3
040-6657707Askanius, Tina
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6657394Aspman, Oskar
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6658018Assadinia, Hamidreza
Tekniker, Lärande och samhälle
040-6658428Assenova, Nevena
Tandsköterska, Odontologisk röntgendiagnostik
040-6657393Atieh, Mona
Studieadministratör, Studentservice, Studie- och karriärvägledning
040-6658685Augustinsson, Erika
Kommunikatör, Universitetskansliet , Mötesplats Social Innovation
Augustsson, Dennis
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
Aurell, Zhaklina
Tandsköterska, Orofacial smärta och käkfunktion
040-6658559Ausfelt, Jonna
Forskningsadministratör, Hälsa och samhälle
040-6658306Axelsson, Karin
Ekonom, Ekonomiavdelningen
040-6657960Axelsson, Malin
Universitetslektor, Vårdvetenskap
040-6657681Axelsson, Rolf
Universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM3
040-6658645Axelsson, Thom
Universitetslektor, Barn, unga och samhälle
040-6658071Axelsson Yngvéus, Cecilia
Universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
Axinte, Carmen
Tandsköterska, Oral protetik
040-6658557Axtelius, Björn
Forskare, Oral diagnostik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
040-6658428Backenhof Ek, Sabina
Universitetsadjunkt, Oral diagnostik
040-6658428Backenhof Ek, Sabina
Universitetsadjunkt, Oral diagnostik
040-6657817Backman, Johanna
Studie- och karriärvägledare, Studentservice, Studie- och karriärvägledning
040-6658329Backman, Jyri
Doktorand, Idrottsvetenskap
040-6657962Baeten, Guy
Professor, Urbana studier
040-6658543Bahat, Zdravko
Universitetsadjunkt, Tandteknikerutbildning
040-6657427Bahtsevani, Christel
Vicedekan/Universitetslektor, Vårdvetenskap
040-6657978Balldin, Jutta
Universitetslektor, Barn, unga och samhälle
040-6657225Bang Bettini, Malin
Studie- och karriärvägledare, Studentservice, Studie- och karriärvägledning
Barr, Anette
Universitetsadjunkt, Natur, miljö och samhälle
040-6658487Becktor, Jonas
Avdelningsföreståndare/Klinikchef/Universitetslektor/Övertandläkare , Käkkirurgi och oral medicin
Begovic, Bojana
Universitetsadjunkt, Centrum för akademiskt lärarskap
040-6658469Behle, Carl Johan
Universitetsadjunkt, Ortodonti
040-6658526Bejta, Thelenza
Tandsköterska, Materialvetenskap och teknologi
040-6658566Benavente Hansson, Catherine
Universitetsadjunkt, Endodonti
040-6658455Bengmark, Daniel
Projektkoordinator, Universitetskansliet
040-6657074Bengtsson, Anders
IT-chef, biträdande, Informationsteknik, Process- och systemutveckling
040-6658769Bengtsson, Benjamin
Tekniker, Service
040-6657632Bengtsson, Bo
Gästprofessor, Urbana studier
040-6657031Bengtsson, Christian
Ekonom, Ekonomiavdelningen
040-6658765Bengtsson, Ingvar
Tekniker, Service
040-6657423Bengtsson, Johanna
HR-specialist, HR-avdelningen
040-6657917Bengtsson, Mariette
Studierektor/Universitetslektor, Vårdvetenskap
040-6657385Bengtsson, Mats
Fastighetsekonom, Ekonomiavdelningen
040-6658007Bengtsson, Peter
Universitetslektor, Natur, miljö och samhälle
Bengtsson, Roger
Universitetsadjunkt, Natur, miljö och samhälle
040-6658111Bengtsson, Zuzan
Ekonomiadministratör, Ekonomiavdelningen
Bengtsson-Rijavec, Ingrid
Ekonomichef, Ekonomiavdelningen
040-6657014Bentsen, Beint Magnus Aamodt
Doktorand, Globala politiska studier
040-6657622Berander, Patrik
Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
040-6658668Berg, Ewa
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
040-6657700Berg, John
Doktorand, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6658060Berg, Martin
Professor, biträdande, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM1
040-6657253Berg, Mats
Systemutvecklare, Informationsteknik, Process- och systemutveckling
040-6657726Bergenäs, Elisabeth
Bibliotekarie, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
040-6657214Bergfeldt, Josefin
Universitetsadjunkt, Centrum för akademiskt lärarskap
Bergkvist, Hannes
Doktorand, Institutionen för datavetenskap och medieteknik
040-6657812Berglund, Christofer
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
040-6658176Berglund, Sara
Universitetslektor, Barn, unga och samhälle
040-6658664Bergman, Lotta
Universitetslektor, Kultur, språk och medier
Bergman, Magnus
Doktorand, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6657060Bergström, Petra
Studieadministratör, Facility service
Berkhuizen, Carina
Universitetsadjunkt
040-6658488Berlin, Henrik
Universitetsadjunkt/Övertandläkare, Pedodonti
040-6658488Berlin, Henrik
Universitetsadjunkt/Övertandläkare, Pedodonti
040-6658533Bernardo, Fatima
Tandsköterska, Endodonti
040-6657692Berntson, Camilla
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6658570Berthelsen, Hanne
Forskare, Oral diagnostik
040-6658581Bertl, Kristina
Universitetsadjunkt, Parodontologi
040-6658061Bessaiah, Almina
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
040-6657343Bevelander, Pieter
Professor, Globala politiska studier
040-6658445Bialas, Magdalena
Tandsköterska, Käkkirurgi och oral medicin
Bijelic, Tessa
Klinisk assistent, Orofacial smärta och käkfunktion
Bissmont, Mimmi
Doktorand, Urbana studier
040-6657626Bjerkén, Christina
Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6657107Bjernhager, Lisa
Universitetsadjunkt, Centrum för akademiskt lärarskap
040-6657007Bjurnemark, Per
Chef för Facility Service, Facility service
040-6657747Bjärsholm, Daniel
Doktorand, Idrottsvetenskap
040-6657754Bjärstorp, Sara
Prefekt/Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation
040-6657124Björk, Fredrik
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Byggd miljö och miljövetenskap
040-6657096Björk, Josefin
Forskningsassistent, Urbana studier
040-6658270Björk, Mikael
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6657825Björkander, Kerstin
Forskningsadministratör, Hälsa och samhälle
040-6657548Björkenrud, Karin
Systemingenjör, Informationsteknik, Process- och systemutveckling
040-6657412Björkhagen Turesson, Annelie
Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6658481Björklund, Pia
Tandsköterska, Pedodonti
040-6657891Björklund, Sebastian
Universitetsadjunkt, Biomedicinsk vetenskap
040-6657709Björkman, Lars
Schemaläggare, Facility service
040-6658532Björkner, Annika
Avdelningsföreståndare/Klinikchef/Universitetslektor/Övertandläkare , Endodonti
040-6657388Björkén-Nyberg, Cecilia
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6658289Blomberg, Carl-Erik
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
040-6657751Blomqvist, Jakob
Programledare/Universitetslektor, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6658496Blomqvist, Madeleine
Laboratorieingenjör, Oral biologi
Blomé, Gunnar
Universitetslektor, adjungerad, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6657818Blum, Zoltan
Prefekt/Universitetslektor, Biomedicinsk vetenskap
040-6657561Blyrup, Karin
HR-administratör, HR-avdelningen
040-6657424Bogazzi, Helena
Ledningssekreterare, Ledningsstab
Bogdanova, Ekaterina
Doktorand, Biomedicinsk vetenskap
040-6658084Bogeskär Brandt, Anna
Projektkoordinator, Universitetskansliet
040-6657779Bohlin, Senait
Universitetsadjunkt, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6658336Bohman, Helena
Universitetslektor, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6657948Boij, Annelie
Ekonomiadministratör, Ekonomiavdelningen
Boisen, Gabriella
Doktorand, Oral biologi
040-6657952Bolmsjö, Ingrid
Professor, Vårdvetenskap
Bolter, Jay David
Gästprofessor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM1
Boman, Nathalie
Tandsköterska, Parodontologi
Bonde, Ardita
Tandsköterska, Cariologi
040-6657281Bonde, Carl Henrik
Chefscontroller, Universitetskansliet
040-6658477Bondemark, Lars
Avdelningsföreståndare/Klinikchef/Prefekt/Professor/Övertandläkare, Ortodonti
040-6658123Book, Karin
Universitetslektor, Idrottsvetenskap
040-6658218Boothby, Hugo
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
Borda-Jaklin, Maria
Assistent, Globala politiska studier
Bordbar, Kaveh
Klinisk assistent, Käkkirurgi och oral medicin
040-6657637Boregren, Mikael
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657580Borell, Ingela
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
040-6658506Borgeram, Marie
Tandsköterska, Oral protetik
Borgfors, Johan
Universitetsadjunkt
040-6657087Borglin, Gunilla
Universitetslektor, Vårdvetenskap
040-6657464Borgström, Benedikte
Universitetslektor, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6657459Borisova, Aneta
Telefonist/Receptionist, Facility service
040-6658613Borr, Maria
Ekonomiadministratör, Ekonomiavdelningen
040-6657419Boskovic, Vedran
IT-ingenjör, Informationsteknik, IT-service
040-6658214Bouakaz, Laid
Universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
Boucher, Adam
Klinisk assistent, Oral protetik
040-6657157Bountzouklis, Christos
Forskningsassistent, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6657792Boussard, Johanna
Internationell handläggare, Lärande och samhälle
040-6658428Boustanchi, Fariba
ST-Tandläkare
040-6657116Boyd, Hannah
Doktorand, Biomedicinsk vetenskap
040-6657923Boztepe, Suzan
Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM1
Brahushi, Armend
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
040-6658501Braian, Michael
Doktorand, Oral protetik
040-6657940Bramhagen, Ann-Cathrine
Biträdande prefekt/Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657774Brander, Gunnel
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6658390Brandström, Maria
Bibliotekarie, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
040-6658264Branting, Emma
Schemaläggare, Facility service
Brattström, Per
Universitetsadjunkt, Odontologisk röntgendiagnostik
Bratz, Ljubica
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
Bratz, Ljubica
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
Brauer, Madelaine
Tandsköterska, Cariologi
040-6658684Braun, Anita
Ledningssekreterare, Ledningsstab
040-6658242Bresche, Stefan
Medieproducent, Informationsteknik, IT-service
Bringéus, Eva
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
040-6658478Brogårdh-Roth, Susanne
Universitetslektor/Övertandläkare , Pedodonti
040-6657691Broman Floor, Rebecka
Universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM1
040-6658517Broomé, Susanne
Kliniksamordnare, Oral protetik
040-6657875Brost, Christel
Universitetsadjunkt, senior, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6658040Brovall, Ann Kristina
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6658194Brunell, Anna-Lina
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
040-6657217, 070 717 13 91Brunnström, Pål
Forskarassistent, Urbana studier
Bruno Andersen, Angela
Administrativ assistent, Kultur, teknik och samhälle
Bruér, Mikael
Universitetsadjunkt, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
Brännmark, Johan
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
040-6657046Brännström, Viktoria
Studie- och karriärvägledare, Studentservice, Studie- och karriärvägledning
040-6657735Budtz, Vivi
Administrativ assistent, HR-avdelningen
040-6658284Bugeja, Joseph
Doktorand, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
040-6658245Buhre, Torsten
Universitetslektor, Idrottsvetenskap
040-6657382Bunescu, Ioana
Forskarassistent, Globala politiska studier
+467 36 402247Burheim, Madeleine
Doktorand, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6657094Buza-Vidas, Natalija
Forskningshandläggare, Universitetskansliet
040-6658036Bynke, Margareta
Universitetsadjunkt, Natur, miljö och samhälle
040-6658135Bäckström, Carina
Projektledare, Studentservice, Studie- och karriärvägledning
040-6658461Bäckström, Lena Eleonora
Utbildningshandläggare, Odontologi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
040-665 77 70Cadhamn, Dean
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
040-6657482Campart Cano, Martina
Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657437Campbell, Ann-Mari
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657935Cao, Joakim
Studie- och karriärvägledare, Studentservice, Studie- och karriärvägledning
040-6657421Cardenas, Marite
Forskare, Biomedicinsk vetenskap
040-6657906Carlbom, Aje
Programledare/Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657451Carlson, Elisabeth
Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6658489Carlsson, Anna
Tandsköterska, Oral patologi
040-6657778, 070 636 03 25Carlsson, Anna
Universitetslektor
040-6657725Carlsson, Carl-Magnus
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
Carlsson, Elin
VFU-koordinator, Vårdvetenskap
040-6657583Carlsson, Johan
Systemutvecklare, Informationsteknik, Process- och systemutveckling
040-6658506Carlsson, Lela
Tandsköterska, Oral protetik
040-6658538Carlsson, Peter
Universitetslektor/Övertandläkare , Cariologi
040-6657318Carlström, Charlotta
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6657200Caulier Gustavsson, Carole
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6658219Cederberg, Bengt
Universitetsadjunkt
040-6657481Cederberg, Margareta
Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6658137Cederberg-Scheike, Annika
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
Cederhag, Josefine
Universitetsadjunkt, Oral diagnostik
040-6657575Cederholm, Katrin
Telefoniansvarig, Informationsteknik, IT-infrastruktur
040-6657545Cederlund, Pia
HR-administratör, HR-avdelningen
040-6658428Ceesay, Jonsaba
Tandsköterska, Oral diagnostik
040-6658200Cervin, Cecilia
Doktorand, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
Chahine, Amir Hussein
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
040-6658061Chahine, Catherine
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
040-6657762Chaib, Josef
Utredare, Universitetskansliet
040-6657396Chatzoglakis, Dimosthenis
Universitetsadjunkt, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
040-6657653Cheng, Yuanji
Universitetslektor, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6658520Chrcanovic, Bruno
Forskarassistent, Oral protetik
040-6658428Christell, Helena
ST-Tandläkare
040-6657618Christensen, Irina
Ekonom, Ekonomiavdelningen
040-6657406Christensen, Jonas
Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
Christenson, Andreas
Forskare, Biomedicinsk vetenskap
040-6657090Christersson, Cecilia
Vicerektor/Universitetslektor/Övertandläkare , Ledning
040-6658109Christiansson, Catarina
Forskningshandläggare, Lärande och samhälle
040-6657445Chronaki, Anna
Professor, Natur, miljö och samhälle
040-6657718Chrysoulakis, Alberto
Doktorand/Universitetsadjunkt, Kriminologi
040-6657718Chrysoulakis, Alberto
Doktorand/Universitetsadjunkt, Kriminologi
Cirovic, Stefan
Laboratorieassistent
040-6657194Claesson, Charlotta
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
040-6658647Claesson, Ragnhild
Forskningsassistent
040-6657350Clavier, Berndt
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6657377Climie, Caroline
Internationell handläggare, Studentservice, Internationalisering
040-6657361Clover, Philip
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6658013Collings, Maria
Kommunikatör, Universitetskansliet , Mötesplats Social Innovation
040-6657993Corter, Lina
Universitetsadjunkt, Juridik
040-6657651Cory, Erin
Postdoktor, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6657536Cowen Forssell, Rebecka
Doktorand, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6657602Coyne-Jensen, Courtney
Universitetslektor, Urbana studier, Byggd miljö och miljövetenskap
040-6657277Crnoglavac, Jelena
Internationell handläggare, Studentservice, Internationalisering
040-6657188Crona, Maria
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen
040-6658555Cronholm, Sofie
Universitetsadjunkt, Oral diagnostik
040-6658254Cronquist, Bodil
Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6657499Cuadra, Carin
Professor, biträdande, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6657220Cuartielles, David
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
040-6658070Dabaieh, Marwa
Universitetslektor, Urbana studier, Byggd miljö och miljövetenskap
040-6657330Dahl, Jonas
Universitetsadjunkt, Natur, miljö och samhälle
040-6658033Dahlbeck, Johan
Universitetslektor, Barn, unga och samhälle
040-6658261Dahlbeck, Liselotte
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6657163Dahlberg, Maria
Forskningshandläggare, Universitetskansliet
040-6657127Dahlskog, Steve
Programledare/Universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
040-6657557Dahlstedt, Inge
Universitetsadjunkt, Globala politiska studier, Globala politiska studier 1
Danielsson, Nathalie
Tandsköterska, Käkkirurgi och oral medicin
040-6657150Danielsson, Ravi
Universitetslektor, Biomedicinsk vetenskap
040-6658660Danielsson Malmros, Ingmarie
Universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
Davidsson, Eva
Professor, biträdande, Natur, miljö och samhälle
040-6658618Davidsson, Paul
Professor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM3
040-6658492Davies, Julia
Professor, Oral biologi
040-6658560Dawson, Victoria
Doktorand, Endodonti
de Neergaard, Maja
Postdoktor, Urbana studier
040-6657537Debono, Daniela
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 1
Degher, Darius
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6658224Delacour, Laurence
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
070 413 78 40Delgado, Caroline
Forskningsassistent, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
Demirel, Evin
Klinisk assistent, Odontologisk röntgendiagnostik
040-6658349Denker, Magnus
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6657365Denskus, Tobias
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6658283Destow, Susanne
Studie- och karriärvägledare, Studentservice, Studie- och karriärvägledning
040-6658324Dewens, Chano
IT-tekniker, Informationsteknik, IT-service
040-6657462di Lorenzo, Germana
Studieadministratör, Hälsa och samhälle
040-6657912Dieden, Anna
Universitetsadjunkt, Biomedicinsk vetenskap
040-6658038Dikec, Mustafa
Gästprofessor, Urbana studier
040-6658523Diogo Löfgren, Christina
Universitetslektor/Övertandläkare , Oral diagnostik
040-6658043Dittmar, Jakob Friedrich
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6658722Djampour, Pouran
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-665 72 37Dorls, Patrick
IT-pedagog, Informationsteknik, IT-service
040-6658621Dorthé, Lotti
Bibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering
040-6658418Doulgeri, Janni
Tandsköterska, Orofacial smärta och käkfunktion
Dragicevic, Svetlana
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
040-6658129Droppe, Jessica
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
040-6658638du Rietz, Rickard
Universitetslektor, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
Dutoit, Madeleine
Bibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering
040-6657520Dychawy-Rosner, Irena
Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657588Dymling, Mattias
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
+46406657086Dytckov, Sergei
Doktorand, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM3

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
040-6658169Economou, Catarina
Universitetslektor, Kultur, språk och medier
040-6658169Economou, Catarina
Universitetslektor, Kultur, språk och medier
040-6658480Ecorcheville, Agnes
Klinisk assistent, Pedodonti
040-6658459Edberg, Tobias
Ekonomicontroller, Ekonomiavdelningen
040-6657270Edgren, Monika
Professor
Edman, Kristina
Doktorand, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6658669Edström, Ann-Mari
Universitetslektor, Kultur, språk och medier
040-6657316Edvik, Anders
Universitetslektor, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6657321Eftekharian, Daniel
IT-tekniker, Informationsteknik, IT-service
040-6657649Eftekharian, Naser
Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt, Universitetskansliet
040-6657466Egard, Hanna
Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657202Egevad, Per
Bibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering
040-6657191, +467 03 488387Egorova, Anastasia
Administrativ assistent, Kultur, teknik och samhälle
040-6658620, 070 893 23 59Ehrlin, Niklas
Doktorand
040-6657909Eiman Johansson, Maria
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6658347Einarsson, Anneli
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
Einegard, Rikard
Doktorand, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6657698Ek, Anne-Charlotte
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6658425Ekberg, Ewa Carin
Professor/Övertandläkare, Orofacial smärta och käkfunktion
040-6658359Ekberg, Jan-Eric
Universitetslektor, Idrottsvetenskap
040-6657716Ekberg, Kristian
Universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
040-6657949Ekberg, Åse
Programledare/Studierektor/Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
Ekbom, Björn
Klinisk assistent, Cariologi
Ekbom, Björn
Klinisk assistent, Materialvetenskap och teknologi
Ekbom, Björn
Klinisk assistent, Oral diagnostik
Ekborg, Margareta
Forskare
040-6657293Ekedahl, Ulrik
Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
040-6658021Ekelund, Nils
Prefekt/Professor, Natur, miljö och samhälle
040-6658606Ekelund, Robin
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6658616Eklund, Nichlas
Studie- och karriärvägledare, Lärande och samhälle
040-6658203Eklund-Signell, Anna-Karin
Administrativ assistent, Lärande och samhälle
040-6657682Ekman, Jörgen
Programledare/Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6657438Ekman, Malin
Intendent, Facility service
Ekstedt, Johan
Doktorand, Globala politiska studier
040-6657932Ekström, Louise
Universitetsadjunkt, senior
040-6658157Ekvall, Alexander
Systemutvecklare, Informationsteknik, Process- och systemutveckling
040-6657717El Dakkak, Monzer
Systemingenjör, Informationsteknik, IT-service
040-6658133El-Schich, Zahra
Postdoktor, Biomedicinsk vetenskap
+4640-6657803Eldh, Jenny
Specialpedagog, Studentservice, Funktionsnedsättning, stöd och service
Eldh, Peter
Klinisk assistent, Parodontologi
040-6658614Elfman, Eva-Britt
Projektledare, Regional utveckling
040-6657312Elgameil, Åsa
Administrativ assistent, Kultur, teknik och samhälle
040-6658001Eliasson, Per
Seniorprofessor
040-6657023Ellerström, Christina
Löneadministratör, HR-avdelningen
040-6657695Ellis Nilsson, Sara
Universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6657490Elmerstig, Eva
Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
Embrand, Anna
Tandhygienist, Parodontologi
040-6658228Embro Larsson, Karin
Universitetsadjunkt, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6658003Emilsson, Anders
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
Emilsson, Fredrik
Doktorand, Institutionen för datavetenskap och medieteknik
040-6658362Emilsson, Henrik
Universitetslektor, Globala politiska studier
040-6658362Emilsson, Henrik
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 1
040-6657521Emruli, Blerim
Postdoktor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM3
040-6657452Enberg, Marie
Studieadministratör, Hälsa och samhälle
Eneroth, Elisabeth
Universitetsadjunkt, Juridik
040-6657328Engberg, Maria
Enhetschef/Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM1
040-6657483Engblom, Johan
Professor, Biomedicinsk vetenskap
040-6657771Enggren, Gabriela
Universitetslektor, Biomedicinsk vetenskap
040-6658161Englander, Magnus
Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6658250English, Maria
Utbildningshandläggare, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
040-6657828Englund, Lena
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657259Engstrand, Sandra
Forskningsassistent, Globala politiska studier
040-6658622Engström, Alexander
Doktorand, Kriminologi
+46706896002Engström, Jimmy
Doktorand, Institutionen för datavetenskap och medieteknik
040-6657004Engström, Vilhelm
Internationell handläggare, Studentservice, Internationalisering
040-6657955Engström Henriksson, Marie
Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657780Ennerberg, Elin
Postdoktor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6657258Erdal, Solveig-Karin
Administrativ handläggare, Kultur, teknik och samhälle
040-6658537Ericson, Dan
Avdelningsföreståndare/Klinikchef/Professor/Övertandläkare, Cariologi
040-6657116Ericson, Kristina
Bibliotekarie, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
040-6657176Ericson, Magnus
Prefekt/Universitetslektor, Globala politiska studier
040-6657101Ericson Lagerås, Karin
Bibliotekarie, 1:e, Medier och vetenskaplig publicering
040-6657925Eriksson, Håkan
Professor, Biomedicinsk vetenskap
040-6657287Eriksson, Inge
Universitetsadjunkt, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
040-6657623Eriksson, Jeanette
Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
Eriksson, Kjell
Redaktör, Idrottsvetenskap
Eriksson, Marijana
Tandsköterska, Orofacial smärta och käkfunktion
040-6657562Eriksson, Per M
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen
Eriksson, Peter
Doktorand, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6657659Eriksson, Sara
HR-specialist, HR-avdelningen
040-6658173Eriksson, Staffan
Universitetsadjunkt, Centrum för akademiskt lärarskap
040-6657422Eriksson, Tommy
Professor, Biomedicinsk vetenskap
040-6657474Eriksson Sjöö, Tina
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
070 790 18 90Erlandsson, Emma
Assistent, Universitetskansliet
040-6658058Erlandsson, Magnus
Universitetslektor, Skolutveckling och ledarskap
Erling, Gustav
Doktorand, Institutionen för datavetenskap och medieteknik
+467 09 655484Erming, Raymond
Webbanalytiker, Informationsteknik, Process- och systemutveckling
040-6658141Eskilsson, Anders
Studieadministratör, Lärande och samhälle
040-6657032Ettelin, Halina
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
040-6658367Ewald, Göran
Universitetslektor, Urbana studier, Byggd miljö och miljövetenskap
040-6658766Ewerman, Rickard
Tekniker, Service

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
040-6658092Fabijan, Aleksander
Doktorand, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
040-6658190Fabri, Anna
Universitetsadjunkt, Idrottsvetenskap
040-6658190Fabri, Anna
Universitetsadjunkt, Idrottsvetenskap
040-6658346Fagerström, Åsa
Internationell handläggare, Studentservice, Internationalisering
Fagring, Annika
Klinisk assistent, Endodonti
040-6658633Fahl, Jenny
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
040-6657550Faier, Elizabeth
Universitetslektor, Urbana studier, Byggd miljö och miljövetenskap
040-6657544Faling, Robert
Systemutvecklare, Informationsteknik, Process- och systemutveckling
040-6658546Falk, Anders
Universitetsadjunkt/Övertandläkare, Materialvetenskap och teknologi
040-6657476Falk, Magnus
Forskare, Biomedicinsk vetenskap
040-6658039Falk, Åse
Studieadministratör, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
040-6658274Falke, Joa
Affärsutvecklare, Universitetskansliet
040-6657881Falkman, Peter
Universitetslektor, Biomedicinsk vetenskap
040-6657020Farare, Lisa
Bibliotekarie, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
Farkas, Johan
Doktorand, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6657870Farran-Lee, Martin
Professor, adjungerad, Konst, kultur och kommunikation
040-6657403Feenstra, Janet
Språkvetare, Kultur, språk och medier
040-6657598Fehland, Margareta
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6658061Ferati, Azize
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
040-6657351Fernandez, Christian
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 1
Fetahu Neziraj, Merita
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6658205Figueroa, Andres
IT-tekniker, Informationsteknik, IT-service
Fingalsson, Rebecka
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6657465Finnbogadóttir, Hafrún
Universitetslektor, Vårdvetenskap
040-6657309Finnegan, Damian
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
040-6658555Fisic, Amela
Universitetsadjunkt, Oral diagnostik
040-6657675Fisk, Martin
Universitetslektor, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
Fjellner, Jesper
Klinisk assistent, Orofacial smärta och käkfunktion
040-6658296Fjellström, Katarina
Enhetschef, Studentservice, Studie- och karriärvägledning
040-6657387Flink, Madeleine
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657151Folestam, Susanne
Kvalitetskoordinator, Universitetskansliet
040-6657680Folkesson, Agneta
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657624Font Fernandez, Jose Maria
Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
Forslund, Linda
ST-Tandläkare, Orofacial smärta och käkfunktion
040-6657322Forslund, Rebecka
HR-specialist, HR-avdelningen
040-6658315Fransson, Helena
Universitetslektor/Övertandläkare , Endodonti
040-6657603Fransson, Jonas
Utvecklare av forskningsstöd, Medier och vetenskaplig publicering
040-6657549Fransson, Ola
Biträdande prefekt, Skolutveckling och ledarskap
040-6658531Franzén, Cecilia
Universitetslektor, Oral diagnostik
040-6657274Fred, Mats
Postdoktor, Globala politiska studier
040-6657417Frej, Rebecca
Ekonom, Ekonomiavdelningen
040-6657972Friberg, Torbjörn
Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657784Fridriksson, Helgi-Valur
Universitetslektor, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6657230Frydenlund, Karin
Enhetschef, Studentservice, Internationalisering
040-6658301Fryklund, Sverker
Universitetsadjunkt, Idrottsvetenskap
040-6658225Frödin, Paola Mendoza
Studieadministratör, Lärande och samhälle
040-6657204Fröjdh, Pernilla
Bibliotekarie, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
040-6658209Frölich, Emilia
Doktorand, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
Funch Hansen, Lars
Universitetslektor
040-6658154Fundberg, Jesper
Universitetslektor
Funke, Anna
Universitetsadjunkt
040-6657668Fälth, Karin
Studie- och karriärvägledare, Studentservice, Studie- och karriärvägledning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
040-6658724Gaffner, Daniel
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6657739Gagner, Martin
Utbildningskoordinator, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
040-6658514Galli, Silvia
Postdoktor, Oral protetik
040-6657047Gamalan, Violeta
Upphandlare, Ekonomiavdelningen
Garland, Stephen
Universitetsadjunkt, Idrottsvetenskap
0406657533Gashi, Armend
Ekonom, Ekonomiavdelningen
040-6658061Gashi, Sevdije
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
+46406657835Gavare, Stephan
Administrativ chef, Hälsa och samhälle
040-6657283Geisler, Martin
Postdoktor, Urbana studier
040-6658125Gerell, Manne
Universitetslektor, Kriminologi
040-6657426Germundsson, Per
Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657243Ghaffari, Zahra
Universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
040-6658458Ghiasi, Peyman
ST-Tandläkare, Oral protetik
040-6658458Ghiasi, Peyman
ST-Tandläkare, Oral protetik
040-6657904Gillrell, Charlotte
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6658479Giuseppin, Stella
Högskoleadministratör, Odontologi
040-6657922Gjörloff Wingren, Anette
Professor, Biomedicinsk vetenskap
040-6657082Gkouskos, Dimitrios
Postdoktor
040-6658675Glaser, Joakim
Universitetslektor
Godhe, Anna-Lena
Universitetslektor, Kultur, språk och medier
040-6657768Gonzales, Juan Fransisco
Postdoktor, Biomedicinsk vetenskap
0704660582Gonzalez Arribas, Elena
Postdoktor, Biomedicinsk vetenskap
040-6657037Gorna, Dorota
Studie- och karriärvägledare, Studentservice, Studie- och karriärvägledning
040-6657590Gotfredsen, Katrine
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
040-6657823Gottschalk, Peter
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
0725-461645, 072 546 16 45Gottschalk, Sara
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6658460Govorcin, Mladenko
Ekonom, Ekonomiavdelningen
040-6657106Grabowska, Ewa
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
040-6657209Grahl, Susan
Studie- och karriärvägledare
Grahn, Tobias
Utbildningskoordinator
040-6658134Grander, Martin
Doktorand/Projektkoordinator, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6657272Gray, Adam
Universitetsadjunkt, Centrum för akademiskt lärarskap
040-6658026Greiff, Mats
Professor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6658207Grevskog-Peters, Paula
Studie- och karriärvägledare, Lärande och samhälle
040-6657158Gribel, Carl Johan
Universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
040-6657574Grist, Adrian
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen
040-6657783Grujic, Carina Nina
Studie- och karriärvägledare, Hälsa och samhälle
040-6657285Grundström, Karin
Universitetslektor, Urbana studier, Byggd miljö och miljövetenskap
040-6658578Gränse, Fredrik
Universitetsadjunkt, Käkkirurgi och oral medicin
040-6658418Gröndahl, Annika
Tandsköterska
040-6657505Grönvall, Ylva
Doktorand, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6657758Gudmundsson, Petri
Programledare/Universitetslektor, Biomedicinsk vetenskap
040-6658428Gullberg, Joanna
Doktorand, Odontologisk röntgendiagnostik
040-665 76 76Gullberg, Maria
Bibliotekarie, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
040-6657573Gullstrand, Saskia
Universitetsadjunkt, adjungerad, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6658353Gunnarsson, Bernt
Universitetslektor, Skolutveckling och ledarskap
Gunnarsson, Douglas
Arkivarie
040-6658332Gunnemyr, Per
Universitetsadjunkt, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6658332Gunnemyr, Per
Universitetsadjunkt, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
Gustafson, Magnus
Doktorand, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
0703344042Gustafson, Michael
Webbredaktör, Kommunikationsavdelningen
040-6658344Gustafson, Niklas
Universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6657416Gustafsson, Anna
Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt, Biomedicinsk vetenskap
040-6657816Gustafsson, Daniel
Samverkanskoordinator, Universitetskansliet
040-6658648Gustafsson, Jonas
IT-tekniker
040-6657679Gustafsson, Stefan
Universitetslektor, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6658243Gustavsson, Mats
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
Gustavsson, Sofie
Servicetekniker
040-6658156Göthe, Siv
Studieadministratör, Lärande och samhälle
040-6658427Götrick, Bengt
Avdelningsföreståndare/Klinikchef/Universitetslektor/Övertandläkare , Oral diagnostik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
040-6657473Hagström, Björn
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
040-6658428Hajem, Samara
ST-Tandläkare, Odontologisk röntgendiagnostik
040-6658354Hajer, Maaike
Gästprofessor
040-6657636Hajinasab Razlighi, Banafsheh
Projektassistent
040-6657471Halberg, Hans
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6658240Hall, Emma
Doktorand, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
Hall, Ida Elisabet
Administrativ assistent, Hälsa och samhälle
040-6657156Hall, Patrik
Professor, Globala politiska studier
040-6657798Hallberg, Peter
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
070 415 81 46Hallin, Per Olof
Forskare, Urbana studier
040-6658441Hallmer, Fredrik
Doktorand, Oral diagnostik
040-6658426Hallmer, Tore
Universitetsadjunkt/Övertandläkare, Oral diagnostik
Hallqvist, Anders
Universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6658280Hallqvist, Frida
Administrativ handläggare, Kultur, teknik och samhälle
040-6657450Hallsten, Inger
Universitetsadjunkt
040-6658047Hamark, David
Assistent
040-6658695Hamidi, Zahra
Doktorand, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6658151Hammaburg, Elisabet
Planeringskoordinator, Universitetskansliet
040-6657621Hansen, Anne-Marie
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6658763Hansen, Christina
Doktorand, Globala politiska studier
040-6658044Hansen, Helena
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040 665 71 25Hansen, Michael
Doktorand/Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040 665 71 25Hansen, Michael
Doktorand/Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657677Hansen, Sofie Marie Ottsen
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6658024Hansson, Björn
Expeditionsvaktmästare/Vaktmästare, Facility service
040-6657165Hansson, Cecilia
Universitetsadjunkt, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
040-6657145Hansson, Daniel
Director musices, Kommunikationsavdelningen
040-6657207Hansson, Fredrik
Universitetslektor, Kultur, språk och medier
040-6658360Hansson, Hans-Åke
Studierektor/Universitetsadjunkt, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6657159Hansson, Jessica
Förvaltningsassistent, Byggnadsavdelningen
040-6658119Hansson, Krystyna
Studieadministratör, Lärande och samhälle
040-6658056Hansson, Pähr
Utbildningsledare, Planering, uppföljning och samordning
040-6658382Harju, Anne
Universitetslektor, Barn, unga och samhälle
040-665 7594, 076 942 95 04Harju, Daniel
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen
Harryson, Helena
Universitetsadjunkt, Centrum för akademiskt lärarskap
040-6657185Hartman, Henrik
Biträdande prefekt/Universitetslektor, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6657364Harvard Maare, Åsa
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6657034Hassel Wallin, Linda
Ekonom, Ekonomiavdelningen
040-6658158Hasslöf, Helen
Universitetslektor, Natur, miljö och samhälle
Hassner Trimarchi, Elisabeth
Tandsköterska, Endodonti
Haxha, Vjollca
Doktorand, Folkhälsovetenskap
040-6657986Hedberg, Magnus
IT-ingenjör, Informationsteknik, IT-infrastruktur
Hedblom, Agneta
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6658189Hedemyr Törnqvist, Marika
Doktorand, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6658834Hedenbjörk Lager, Anders
Programledare/Universitetslektor/Övertandläkare , Cariologi
040-6658385Hedenborg, Susanna
Professor, Idrottsvetenskap
040-6657715Hedenrud, Erika
Universitetsadjunkt, Kriminologi
040-6658162Hedin, Astrid
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
040-6657893Hedstigen, Marianne
Verksamhetscontroller, Studentservice, Studieadministration
040-6657183Hejman, Ulf
Programledare/Universitetsadjunkt, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
072 505 76 47Helg Granbom, Anna
Universitetsadjunkt, Centrum för akademiskt lärarskap
040-6657135Hell, Anna
Doktorand, Kultur, språk och medier
040-6658144Hellberg, Joakim
IT-ingenjör
040-6657448Hellberg, Therese
Doktorand, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6658233Hellborg, Anna Maria
Doktorand, Idrottsvetenskap
040-6657405Hellman, Peter
Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657569Hellström, Anders
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 1
040-6657042Hellström, Lisa
Universitetslektor, Skolutveckling och ledarskap
040-6657147Hellström Reimer, Maria
Professor, Konst, kultur och kommunikation
040-6658414Hellén-Halme, Kristina
Avdelningsföreståndare/Klinikchef/Universitetslektor/Övertandläkare , Odontologisk röntgendiagnostik
040-6657057Hemberg, Martin
Controller, Ekonomiavdelningen
040-6657338Hemer, Oscar
Professor, Konst, kultur och kommunikation
070 836 57 77Hennel, Martin
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6658089Henningsson Yousif, Anna
Universitetslektor
Henrikson, Annika
Universitetsadjunkt, Idrottsvetenskap
040-6658493Henriksson, Agnethe
Biomedicinsk analytiker, Oral biologi
040-6657629Henriksson, Heléne
Studieadministratör, Facility service
040-6658386Henriksson, Jakob
Utbildningskoordinator, Lärande och samhälle
040-6657313Herbert, Mikaela
Doktorand, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6658428Hergart, Rosmarie
Tandsköterska, Odontologisk röntgendiagnostik
040-6658470Herrlander, Hans
Fotograf, Ortodonti
040-6657615Herslow, Roswitha
Ekonomiassistent, Ekonomiavdelningen
040-6658131Hertzberg, Charlotte
Bibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering
040-6658761Herz, Marcus
Programledare/Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6658312Hessel, Agneta
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
0406657577, 070 433 56 33Hesslefors, David
Webbredaktör, Kommunikationsavdelningen
040-6657710Heyer, Clint
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6658031Hillbur, Per
Prorektor/Professor, biträdande, Ledning
040-6657099Hillgren, Per-Anders
Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6658491Hjelm, Max
Biomedicinsk analytiker, Oral patologi
040-6657971Hjortsjö, Maria
Biträdande prefekt/Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
Holm, Anders
Forskningsassistent, Parodontologi
Holm, Anna-Karin
Studieadministratör, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
040-6657785Holm, Hilma
Universitetsadjunkt
040-6658110Holmberg, Agneta
Projektledare, Regional utveckling
040-6657376Holmberg, Johan
IT-ingenjör, Informationsteknik, IT-infrastruktur
040-6657546Holmberg, Lars
Doktorand, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
040-6658252Holmberg, Ylva
Universitetslektor, Barn, unga och samhälle
040-6657514Holmgren, Carin
IT-tekniker, Informationsteknik, IT-service
040-6657059Holmgren, Charlotta
HR-administratör, HR-avdelningen
040-6657688Holmgren, Johan
Enhetschef/Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM3
040-6658350Holmqvist, Mona
Professor, Skolutveckling och ledarskap
040-6658196Holmqvist Forsberg, Malin
Studieadministratör, Lärande och samhälle
040-6657439Holmström, Charlotta
Avdelningsföreståndare/Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6657733Holmström, Tomas
Arkivarie, Ledningsstab
040-6657319Holmström Olsson, Helena
Professor, biträdande, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
040-6657976Holst, Marie
Universitetslektor, Vårdvetenskap
Holst Hansson, Annette
Doktorand, Vårdvetenskap
Hommel, Ami
Universitetslektor, Vårdvetenskap
040-6658067Hortin, Ingrid
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
040-6658550Hoszek, Anders
Universitetsadjunkt/Övertandläkare, Cariologi
040-6658689Howding, Maria
Universitetsadjunkt, Idrottsvetenskap
040-6658689Howding, Maria
Universitetsadjunkt, Idrottsvetenskap
073 915 08 00Hugoson, Joakim
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen
040-6658293Hultberg Ingridz, Kristine
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6657541Hultman, Cecilia
Administrativ handläggare, Kultur, teknik och samhälle
040-6658832Hultén, Anette
Utbildningsledare, Planering, uppföljning och samordning
040-6657379Hutcheson, Derek Stanford
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
040-6657496Hyberg, Pär Harald
Bibliotekarie, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
040-6657526Hyllgren, Patrik
IT-tekniker, Informationsteknik, IT-service
040-6657641Hylén, Mia
Doktorand, Vårdvetenskap
040-6658417Häggman Henrikson, Birgitta
Universitetslektor/Övertandläkare , Orofacial smärta och käkfunktion
040-6658529Hänsel Petersson, Gunnel
Universitetslektor/Övertandläkare , Cariologi
Håkansson, Anette
Tandsköterska, Cariologi
040-6657560Håkansson, Julia
Doktorand, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6658227Håkansson, Peter
Universitetslektor, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6657273Håkansson-Stenbacka, Birgitta
Kurator, Studentservice, Studenthälsa
040-6657409Högström, Mats
Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6658391Höie, Hanna
Huvudarkivarie, Ledningsstab
040-6657210Høg Hansen, Anders
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
040-6657661Iantchenko, Alexei
Professor, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6658241Ideland, Malin
Professor, Natur, miljö och samhälle
Idvall, Ewa
Professor, Vårdvetenskap
Idvall, Malin
Forskningsadministratör
040-6657336Ihse, Linda
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6658061Ilinova, Marina
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
040-6657284Ilnicki, Nina-Ewa
Administrativ assistent, Lärande och samhälle
040-6657065Incel, Anil
Doktorand, Biomedicinsk vetenskap
040-6657617Ingman, Sissi
Universitetslektor, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
Ingrell, Joakim
Doktorand, Idrottsvetenskap
040-6657951Ingvad, Bengt
Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657576Ingvarsdotter, Karin
Programledare/Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657822Irastorza, Nahikari
Forskarassistent, Globala politiska studier
040-6657290Isaksson, Lena
Universitetsadjunkt, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
040-6657282Isaksson, Malin
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
040-6657907Isma, Gabriella
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
Ismail, Ahmed
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
040-6658666Ivakko, Sirkka
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
040-6658282Ivarsdottir, Lisa
Koordinator, Skolutveckling och ledarskap
040-6657022Ivarsson, Johanna
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657612Ivarsson, Jörgen
Utbildningsledare, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
040-6657612Ivarsson, Jörgen
Utbildningsledare, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
040-6657076Ivarsson, Staffan
Internrevisionschef, Ledning
040-6657959Ivarsson Ekedahl, Ann-Britt
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6658079Iversen, Josephine
Studieadministratör, Facility service
040-6657647Ivert, Anna-Karin
Universitetslektor, Kriminologi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
040-6657248Jacob, Richard
IT-ingenjör, Informationsteknik, IT-infrastruktur
040-6657558Jacobsson, Andreas
Dekan/Universitetslektor, Teknik och samhälle
Jaffari, Majid
Doktorand, Skolutveckling och ledarskap
040-6658016Jakobsson, Anders
Professor, Natur, miljö och samhälle
040-6657428Jakobsson, Jenny
Universitetslektor, Vårdvetenskap
040-6657920Jakobsson, Magnus
Universitetsadjunkt, Natur, miljö och samhälle
040-6657708Jakobsson, Pär
Universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM1
Jakubauskas, Dainius
Postdoktor, Biomedicinsk vetenskap
Jalil Khudair, Mahdi
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
040-6657026Jallow, Momodou
Studieadministrativ handläggare
040-6657656Jallow, Sabina
Doktorand, Urbana studier, Byggd miljö och miljövetenskap
040-6658197Jando, Magnus
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen
040-6658104Jankovskaja, Skaidre
Doktorand, Biomedicinsk vetenskap
040-6657487Jansson, Alexander
Doktorand, Idrottsvetenskap
040-6657256Jansson, Mari
Bibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering
040-6657171Jansson, Åke
IT-chef, Informationsteknik
Januzi, Emine
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
Januzi, Safete
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
Jarhall, Jessica
Doktorand, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6657571Jassim, Taghrid
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657160Jaxell, Ingvar
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
040-6657053Jedemark, Marie
Universitetslektor, Skolutveckling och ledarskap
040-6657219Jenby, Christina
Systemutvecklare, Studentservice, Studieadministration
040-6658191Jennfors, Elisabeth
Biträdande prefekt/Utbildningsledare, Planering, uppföljning och samordning
040-6657485Jensen, Christian
IT-ingenjör, Informationsteknik, IT-infrastruktur
040-6658767Jensen, Christian
Tekniker, Service
040-6658217Jensen, Jörgen
Universitetsadjunkt
Jensen, Linda
VFU-koordinator, Vårdvetenskap
040-6657072Jeppsson, Joakim
IT-ingenjör, Informationsteknik, IT-infrastruktur
040-6657444Jeppsson, Margareth
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657777Jeppsson, Matthias
Systemingenjör, Informationsteknik, IT-infrastruktur
040-6657390Jerve Ramsøy, Ingrid
Doktorand, Globala politiska studier
040-6657252Jevinger, Åse
Studierektor/Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
040-6657254Jingryd, Ola
Universitetslektor, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6658440Jinno, Yohei
Forskningsassistent, Käkkirurgi och oral medicin
040-6658014Jober, Anna
Universitetslektor, Natur, miljö och samhälle
040-6658429Johansson, Annika
Kliniksamordnare, Odontologisk röntgendiagnostik
040-6658587Johansson, Camilla
Tandtekniker, Materialvetenskap och teknologi
040-6657115Johansson, Christina
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 1
040-6658413Johansson, Curt
Röntgensjuksköterska, Odontologisk röntgendiagnostik
Johansson, Erica
ST-Tandläkare, Ortodonti
040-6658506Johansson, Kristina
Tandsköterska, Oral protetik
Johansson, Lars
Universitetsadjunkt, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6657175Johansson, Magnus
Universitetslektor, Urbana studier, Byggd miljö och miljövetenskap
040-6658171Johansson, Maria
Universitetsadjunkt, Skolutveckling och ledarskap
040-6657232Johansson, Mon
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657728Johansson, Monica
Assistent, Ledningsstab
040-6658148Johansson, Myrtel
Universitetsadjunkt, Natur, miljö och samhälle
040-6658334Johansson, Nils
Utbildningsledare, Planering, uppföljning och samordning
040-6657753Johansson, Rebecka
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6658604Johansson, Roger
Avdelningsföreståndare/Professor, Urbana studier
040-6657246Johansson, Tobias
Bibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering
040-6657280Johansson, Ulf
Servicetekniker, Facility service
040-6657468Johansson Worobiec, Magda
Universitetsadjunkt
040-6658204Johnn, Nils
Enhetschef, Informationsteknik, IT-infrastruktur
040-6657943, 070 651 92 17Johnsdotter, Sara
Professor, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6657690Johnson, Björn
Professor, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6657631Johnsson, Christina
Prefekt/Universitetslektor, Skolutveckling och ledarskap
040-6658476Johnsson, Gunilla
Tandsköterska, Pedodonti
040-6657001Johnsson, Kent
Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
Johnsson, Magnus
Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
040-6658271Johnsson, Mats
Universitetsadjunkt, Idrottsvetenskap
040-6657933Jonazon, Gerd
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657140Jonsson, Hans
Jurist, Universitetskansliet
040-6658188Jonsson Malm, Carolina
Forskningshandläggare, Universitetskansliet
040-6658651Josefson, Kristina
Chef, Universitetskansliet
040-6658278Jäderquist, Pia
Universitetsadjunkt, Skolutveckling och ledarskap
040-6657198Järvstad, Kristin
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 1
Jönsson, Daniel
Universitetslektor, adjungerad, Parodontologi
040-6658149Jönsson, Karin
Universitetslektor, Kultur, språk och medier
040-6658644Jönsson, Kutte
Universitetslektor, Idrottsvetenskap
040-6658644Jönsson, Kutte
Universitetslektor, Idrottsvetenskap
040-6657506Jönsson, Martin
IT-tekniker, Informationsteknik, IT-service
040-6657251Jönsson, Per
Biträdande prefekt/Professor, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6657005Jönsson, Peter
Forskningskoordinator, Universitetskansliet
040-6657339Jönsson, Pia
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6658402Jönsson, Richard
Tekniker, Service
040-6657604Jönsson, Sandra
Universitetslektor, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Karagöz, Aysel
Tandhygienist, Parodontologi
072 234 99 67Karat, Mersiha
Ekonom, Ekonomiavdelningen
040-6657302Karimi, Mitra
Universitetsadjunkt, Biomedicinsk vetenskap
040-6658428Karlbrink, Anna
Universitetsadjunkt, Oral diagnostik
040-6657310Karlbrink, Lena
Enhetschef/Universitetsadjunkt, Globala politiska studier
040-6658366Karlsson, Annika
Doktorand, Natur, miljö och samhälle
040-6658366Karlsson, Annika
Doktorand, Natur, miljö och samhälle
040-6658338Karlsson, Erik
Doktorand
040-6657279, 070 357 04 32Karlsson, Janni
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen
040-6657152Karlsson, Johannes
Programledare/Universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM1
040-6658124Karlsson, Leif
Universitetslektor, Natur, miljö och samhälle
040-6657184Karlsson, Lennart
Universitetslektor, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6657507Karlsson, Linda
Bibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering
040-6658480Karlsson, Marie
Klinisk assistent, Pedodonti
040-6658343Karlsson, Mats
Ekonom, Ekonomiavdelningen
040-6657063Karlsson, Nicklas
Utbildningshandläggare, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
040-6658491Karlsson, Sofie
Biomedicinsk analytiker, Oral patologi
040-6657901Karlsson, Thomas
Fastighetstekniker, Facility service
Karlsson, Ulrika
Doktorand, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6657278Karpestam, Peter
Universitetslektor, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6658303Kassabgy, Reem
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
040-6657552Kassem, Hadil
Projektassistent, Lärande och samhälle
040-6657357Kauppinen, Asko
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
Kazemi, Nahid
Klinisk assistent, Oral diagnostik
Khan, Sadia Shahid
Universitetsadjunkt, Kriminologi
Khanlari, Sarah
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
040-6657180Khazal, Rafid
Universitetsadjunkt, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6658073King, Henry
Universitetslektor
040-6658590Kinnby, Bertil
Universitetslektor, Oral biologi
040-6657554Kipowski, Charlotte
Chef Studentcentrum, Studentservice
040-6657568Kirkegaard, Ane
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
040-6657918Kisthinios, Marianne
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657019Kjellander, Lilly
Ekonom, Ekonomiavdelningen
040-6658057Kjellander, Titti
Internationell handläggare, Studentservice, Internationalisering
040-6657584Kjellberg, Sara
Bibliotekschef, Malmö universitetsbibliotek
Klasson, Isak
Universitetsadjunkt, adjungerad, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
Klemendz, Micael
ST-Tandläkare, Ortodonti
040-6658485Klingberg, Gunilla
Dekan/Professor/Övertandläkare, Odontologi
040-6658443Klinge, Anna
Doktorand, Käkkirurgi och oral medicin
040-6658454Klinge, Björn
Seniorprofessor, Odontologi
040-6657701Klingenfors, Viktoria
Utbildningskoordinator, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
040-6657744Knez, Kelly
Universitetslektor
040-6657658Koch Svedberg, Gion
Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM3
040-6657946Kocherbitov, Vitaly
Professor, Biomedicinsk vetenskap
040-6657587Kock Kobaidze, Manana
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
040-6657601Kojcevski Hansson, Andreas
Universitetsadjunkt, adjungerad, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6657601Kojcevski Hansson, Andreas
Universitetsadjunkt, adjungerad, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6658428Koleszar Olsson, Anneli
Tandsköterska, Oral diagnostik
040-6657442Kolfjord, Ingela
Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
Korsgaard, Morten
Universitetslektor, Barn, unga och samhälle
Korunovski Göransson, Camilla
ST-Tandläkare, Pedodonti
040-6658091Kotte, Elaine
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6657049Kottorp, Anders
Dekan/Professor, kallad, Hälsa och samhälle
040-6658663Kouns, Maria
Universitetslektor, Kultur, språk och medier
Kovcegarovska, Suzana
Tandsköterska, Oral diagnostik
040-6658545Kozarovska, Annika
Universitetsadjunkt, Materialvetenskap och teknologi
040-6657880Kozel, Susan
Professor, Konst, kultur och kommunikation
040-6657585Kpatcha, Mathurin
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
Kracht, Gunilla
Universitetsadjunkt, adjungerad, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6657136Krampell, Magnus
Programledare/Universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM3
040-6657888Krantz, Gunnar
Enhetschef/Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6657815Krantz, Oskar
Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657154Kristhammar, Ulrica
Internationell handläggare
040-6658192Kristiansson, Monica
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6657113Krona, Michael
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6658215Kronkvist, Karl
Doktorand/Universitetsadjunkt, Kriminologi
040-6658215Kronkvist, Karl
Doktorand/Universitetsadjunkt, Kriminologi
040-6657488Krook, Staffan
IT-koordinator, Informationsteknik, Process- och systemutveckling
040-6658692Kroon, Camilla
Studie- och karriärvägledare, Studentservice, Studie- och karriärvägledning
040-6658446Kroona, Liv
Doktorand, Oral patologi
040-6657093Kucer Wallin, Rebecka
EU-handläggare, Universitetskansliet
040-6658715Kulle, Elisabet
Löneadministratör, HR-avdelningen
040-6657430Kumlien, Christine
Professor, Vårdvetenskap
Kupferberg, Feiwel
Seniorprofessor
040-6657407Kvist, Martin
Doktorand, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6658345Kvist Blihagen, Mia
Universitetsadjunkt, Centrum för akademiskt lärarskap
040-6657508Källoff, Erik
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
040-6657389 Källoff, Karolina
Kurator, Studentservice, Studenthälsa
040-6657304Kärner, Terése
Studie- och karriärvägledare, Studentservice, Studie- och karriärvägledning
040-6657324Kärrman, Anders
Administrativ handläggare, Kultur, teknik och samhälle
040-6657324Kärrman, Anders
Administrativ handläggare, Kultur, teknik och samhälle

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
040-6658488Lager, Elisabeth
Universitetsadjunkt/Övertandläkare, Pedodonti
040-6657517Lagerborg, Carina
Telefonist, Facility service
070 610 12 91Lagergren, Lars
Universitetslektor, Idrottsvetenskap
040-6657992Lalander, Philip
Professor, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
Lam, Julia
Klinisk assistent
040-6658164Landeborg, Anna
Projektledare, Universitetskansliet , Mötesplats Social Innovation
040-6657199Landeman, Marc
Doktorand, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6658642Landin, Kajsa
Biblioteksassistent, Medier och vetenskaplig publicering
Landt, Kristoffer
Klinisk assistent, Endodonti
040-6657736Languilaire, Jean-Charles
Universitetslektor, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6658090Lansheim, Birgitta
Universitetsadjunkt, senior, Skolutveckling och ledarskap
040-6657742Larneby, Marie
Doktorand, Idrottsvetenskap
040-6658078Larsen, Ann-Charlotte
Studie- och karriärvägledare, Lärande och samhälle
040-6658603Larsen, Henrik Svarrer
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6657665Larsen, Jonas
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
Larsson, Ann-Sofie
Tandsköterska, Endodonti
040-6658249Larsson, Ann-Sofie
Utbildningshandläggare, Lärande och samhälle
040-6657173Larsson, Börge
Servicekoordinator, Facility service
040-6658093Larsson, Camilla
Doktorand, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6658547Larsson, Christel
Universitetslektor/Övertandläkare , Materialvetenskap och teknologi
Larsson, Elisabeth
Klinisk assistent, Parodontologi
040-665 7016Larsson, Filip
Studieadministratör, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
Larsson, Helena
Doktorand, Vårdvetenskap
Larsson, Håkan
Gästprofessor, Idrottsvetenskap
040-6658403Larsson, Ingemar
Verkmästare, 1:e, Service
040-6657024Larsson, Jenny
Bostadsadministratör, Studentservice, Internationalisering
040-6657024Larsson, Jenny
Bostadsadministratör, Studentservice, Internationalisering
040-6657303Larsson, Jesper
Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM3
Larsson, Johan
Fysioterapeut, Orofacial smärta och käkfunktion
040-6658536Larsson, Kerstin
Universitetsadjunkt, Cariologi
040-6658692Larsson, My
Studie- och karriärvägledare, Studentservice, Studie- och karriärvägledning
Larsson, Per
Doktorand, Urbana studier
040-6657118Larsson, Per
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6658401Larsson, Roger
Expeditionsvaktmästare/Vaktmästare, Facility service
040-6657119Lavant, Eva
Universitetsadjunkt, Biomedicinsk vetenskap
040-6658611Le, Minh
Universitetsadjunkt, Materialvetenskap och teknologi
040-6657129Leckner, Sara
Programledare/Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM1
040-6658187Leijon, Marie
Universitetslektor, Skolutveckling och ledarskap
040-6657155Lekebjer, Camilla
Administrativ assistent, Kultur, teknik och samhälle
Lelinge, Balli
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
040-6658172Lembrer, Dorota
Universitetsadjunkt
Lennartsson, Sandra
Doktorand, Urbana studier
0406657344, 073 745 40 15Leopold, Lena
Administrativ assistent, HR-avdelningen
040-6658310Leppäniemi, Henriikka
Doktorand, Kultur, språk och medier
Lernestål, Karina
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6658374Lettevall, Rebecka
Dekan/Professor, biträdande, Kultur och samhälle
040-6658106Lewrén, Annika
Bibliotekarie, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
Li, Mei Wu
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
040-6658381Li, Qianjin
Forskare, Biomedicinsk vetenskap
040-6657662Li, Yujing
Universitetslektor, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
Li Lundqvist, Erica
Universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6657745Lidström, Isak
Doktorand, Idrottsvetenskap
040-6658193Liebendörfer, Louise
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
070 795 33 38Liebendörfer, Mauri
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
Liew, Moa
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Byggd miljö och miljövetenskap
Lilja, My
Universitetslektor, Kriminologi
040-6658358Lilja, Peter
Universitetslektor, Barn, unga och samhälle
Lilja Waltå, Katrin
Universitetslektor
040-6658468Lilja-Karlander, Eva
Universitetslektor/Övertandläkare , Ortodonti
040-6658396Liljedahl, Linda
Universitetsadjunkt, Idrottsvetenskap
040-6658609Liljefors-Persson, Bodil
Professor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6658465Liljeholm, Gunilla
Tandvårdssamordnare, Odontologi
040-6658465Liljeholm, Gunilla
Tandvårdssamordnare, Oral diagnostik
040-6657559Liljeroth, Cristina
Jämställdhetsstrateg, Ledningsstab
040-6657773Lill, Linda
Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657903Linander, Fredrik
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Byggd miljö och miljövetenskap
040-6657889Lind, Carolin
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen
040-6657511Lind, Jacob
Doktorand, Globala politiska studier
040-6657021Lind, Jan
HR-specialist, HR-avdelningen
040-6658481Lind, Maria
Tandsköterska, Pedodonti
040-6657489Lind, Tania Kjellerup
Forskare, Biomedicinsk vetenskap
040-6657335Lindahl, Björn
Universitetsadjunkt, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6658258Lindberg, Anna
HR-specialist, HR-avdelningen
040-6657269Lindberg, Marcus
Systemutvecklare, Informationsteknik, Process- och systemutveckling
040-6657486Lindberg, Matilda
Doktorand, Idrottsvetenskap
040-6657504Lindberg, Pia
Universitetslektor/Övertandläkare , Oral patologi
040-6657756Lindblom, Cecilia
Universitetsadjunkt/Enhetschef, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
Lindblom, Maria
ST-Tandläkare, Ortodonti
040-6658476Linde, Anette
Tandsköterska, Ortodonti
040-6657162Linde, Per
Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6658222Linde-Laursen, Anders
Dekan/Professor, Lärande och samhälle
040-6657625Lindeberg, Olle
Universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
0406657713Lindell, Sandra
Studie- och karriärvägledare, Hälsa och samhälle
040-6657767Lindgren, Therese
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6658006Lindh, Anders
Universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6658682Lindh, Christina
Doktorand, Kultur, språk och medier
Lindh, Christina
Seniorprofessor, Käkkirurgi och oral medicin
040-6658580Lindh, Liselott
Avdelningsföreståndare/Klinikchef/Professor/Övertandläkare, Oral protetik
040-6658641Lindhagen, Aron
Bibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering
040-6657353Lindhagen, Lasse
Universitetsadjunkt, Centrum för akademiskt lärarskap
040-6658009Lindholm, Susan
Universitetslektor, Globala politiska studier
040-6658009Lindholm, Susan
Universitetslektor, Natur, miljö och samhälle
Lindholm, Tommy
Universitetsadjunkt
040-6657793Lindkvist Scholten, Christina
Universitetslektor, Urbana studier, Byggd miljö och miljövetenskap
040-6657696Lindquist, Hans
Seniorprofessor, Ledning
Lindquist, Kristina
Universitetsadjunkt, adjungerad, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6657017Lindqvist, Magnus
Alumnikoordinator, Universitetskansliet
040-6658567Lindqvist, Susanne
Kliniksamordnare, Cariologi
040-6657193Lindqvist, Sylwia
Universitetslektor, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
Lindroth, Malin
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
Lindsjö, Cecilia
Doktorand, Vårdvetenskap
040-6658728Lindskog, Kajsa
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
Lindström, Fredrik
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
040-6657398Lindström, Kristina
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6657398Lindström, Kristina
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6657965Lingärde, Svante
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657091Lisberg Jensen, Ebba
Universitetslektor, Urbana studier, Byggd miljö och miljövetenskap
040-6658424List, Thomas
Avdelningsföreståndare/Klinikchef/Professor/Övertandläkare, Orofacial smärta och käkfunktion
040-6657315Listerborn, Carina
Professor, Urbana studier
040-6657297Liu, Ju
Universitetslektor, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6657226Ljung Svensson, Ann-Sofi
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6658646Ljungberg, Caroline
Universitetslektor, Barn, unga och samhälle
040-6658446Ljunggren, Anna
Universitetsadjunkt/Övertandläkare, Oral patologi
040-6657038Ljunggren, Cecilia
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657937Ljunggren, Lennart
Seniorprofessor, Biomedicinsk vetenskap
040-6657776Ljunggren, Åsa
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6657109Ljungmark, Anders
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6657674Loconsole, Annabella
Enhetschef/Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
040-6658122Londos, Mikael
Universitetslektor, Idrottsvetenskap
040-6658015Lopez Pedersen, Erliza
Doktorand, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-665 77 52Lotfinia, Monica
Studieadministratör, Lärande och samhälle
040-6657201Lozic, Vanja
Universitetslektor, Skolutveckling och ledarskap
040-6657241Lucander, Henriette
Programledare/Universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM1
040-6658428Luchi, Lisa
Tandsköterska, Oral diagnostik
040-6657030Luczak, Dariusz
Ekonom, Ekonomiavdelningen
Lukkerz, Jack
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657683Lund, Agneta
Ekonom, Ekonomiavdelningen
+467 00 831477Lund, Martin
Forskningshandläggare, Universitetskansliet
0790-757757Lund, Martin
Universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6658339Lundahl, Bo
Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
Lundahl, Tom
Klinisk assistent, Oral protetik
040-6658085Lundberg, Adrian
Doktorand, Skolutveckling och ledarskap
Lundberg, Ann-Sofie
Tandsköterska, Oral protetik
072 216 24 46Lundberg, Jonas
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6657370Lundberg, Susanna
Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657386Lundberg, Victor
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 1
040-6657645Lundborg, Susanne
Forskningshandläggare, Kultur, teknik och samhälle
040-6658640Lundegren, Nina
Universitetslektor/Övertandläkare , Oral diagnostik
040-6658117Lundell, Karin
Studie- och karriärvägledare, Studentservice, Studie- och karriärvägledning
040-6658155Lundgren, Björn
Universitetslektor, Skolutveckling och ledarskap
040-6658253Lundgren, Ib
Bibliotekarie, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
040-6657734Lundgren, Ingela
Universitetsadjunkt
040-6658510Lundgren-Svensson, Ingegärd
Tandsköterska, Parodontologi
040-6658163Lundin, Johan
Professor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6658120Lundin, Karin
Bibliotekarie, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
040-6658585Lundkvist, Ingrid
T4-koordinator, Oral diagnostik
040-6657697Lundquist, Katja
Projektkoordinator, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6658257Lundsten, Jonas
Universitetslektor, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6658298Lundström, Mats
Universitetslektor, Natur, miljö och samhälle
040-6657782Lunnemark, Ewa
Kurator, Studentservice, Studenthälsa
040-6657139Lupsa, Manuela
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
040-6658357Lutz, Kristian
Universitetslektor, Skolutveckling och ledarskap
040-6657307Lyberg, Mats
Avdelningschef, Byggnadsavdelningen
040-6657746Lyvall, Ann-Charlotte
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6658428Lödöen, Ida
Klinisk assistent, Oral diagnostik
040-6658147Löf, Camilla
Universitetslektor, Barn, unga och samhälle
040-6658041Löfgren, Therese
Bostadsadministratör, Studentservice, Internationalisering
040-6658672, 070 204 89 85Löfgren-Mårtenson, Charlotta
Professor
040-6658139Löfström, Gunilla
Utbildningsledare, Planering, uppföljning och samordning
040-6657879Löndahl Bechmann, Charlotte
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen
Lönn, Johanna
Postdoktor
040-6658333Lönnqvist, Sofia
Projektledare, Regional utveckling
040-6657547Löwenborg, Lena
Studie- och karriärvägledare, Studentservice, Studie- och karriärvägledning
Lüddeckens, Johanna
Doktorand, Skolutveckling och ledarskap

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Ma, Mingming
Doktorand
040-6657095Magnusdottir, Gunnhildur Lily
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 1
040-6657609Magnusson, Birgitta
Kvalitetskoordinator, Universitetskansliet
040-6657475Magnusson, Finnur
Prefekt/Professor, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6658719Magnusson, Jenny
Bibliotekarie, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
040-6657969Magnusson, Jesper
Universitetslektor, Urbana studier, Byggd miljö och miljövetenskap
Mahdavi Izadi, Shahed
ST-Tandläkare
040-6658513Mahmood, Deyar
Forskare
040-6657787Mala, Valbone
Servicetekniker, Facility service
Malm, Gitte
Universitetslektor
040-6658174Malm, Helena
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
Malmberg, Leona
Doktorand, Endodonti
040-6658234Malmgren, Lise-Lotte
Universitetsadjunkt, Skolutveckling och ledarskap
040-6658428Malmheden, Britt
Tandsköterska, Odontologisk röntgendiagnostik
040-6657025Malmquist, Amanda
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen
040-6658533Maloku Goxhuli, Myrvete
Tandsköterska, Cariologi
040-6657657Mangrio, Elisabeth
Universitetslektor, Vårdvetenskap
Manninger, Charlotte
Tandsköterska, Parodontologi
Margitanovic, Gorica
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
040-6657892Maric, Selma
Postdoktor
Marjanovic, Marija
ST-Tandläkare, Parodontologi
040-6657501Markovinovic, Mira Maca
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
040-6658226Marr, Stephen
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
040-6657045Mars, Annette
Universitetslektor, Kultur, språk och medier
040-6657399Martinez, Carolina
Universitetslektor, Barn, unga och samhälle
040-6657522Martinsson, Peter
Studie- och karriärvägledare, Studentservice, Studie- och karriärvägledning
040-6657345Marttila, Anita
Högskoleadministratör, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
Mashreghi Blank, Sepandarmaz
Doktorand, Idrottsvetenskap
Masic, Emina
Projektassistent, Biomedicinsk vetenskap
040-6658027Mathiasson, Ann-Christine
Ekonomiadministratör, Ekonomiavdelningen
040-6657378, +467 36 870785Matsson, Anneli
Doktorand, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6657418Matteson, Mikael
Universitetsadjunkt, Juridik
040-6658178Mattsson, Torun
Prefekt/Universitetslektor, Idrottsvetenskap
Mattsson, Ulf
Universitetslektor, adjungerad, Oral patologi
040-6658356Mauritzson, Inger
Utbildningsledare, Planering, uppföljning och samordning
Mavliutova, Liliia
Doktorand, Biomedicinsk vetenskap
040-6658691Mc Glinn, Malin
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6657108Mciver, Scott
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 1
040-6657606Medin, Kasper
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6658028Mehmedovic, Zenada
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6657342Melin, Anders
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
040-6657221Melin, Margareta
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6657531Melkersson, Ellinor
Intendent, Byggnadsavdelningen, Byggnadsavdelningen
Melkersson, Mattias
Universitetslektor, Idrottsvetenskap
Melkersson, Mattias
Universitetslektor, Lärande och samhälle
040-6657670Mellbin, Ylva
Postdoktor, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6657941Mellgren, Caroline
Universitetslektor, Kriminologi
040-6657666Memic, Adem
Studie- och karriärvägledare, Studentservice, Studie- och karriärvägledning
Menezes, Ana Luisa
Klinisk assistent, Endodonti
Meraku, Vlera
Tandsköterska, Parodontologi
Merte, Lindsay Richard
Universitetslektor, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
Metaj, Agnesa
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
Metaj, Sabahet
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
076 209 24 66Micanovic, Julia
Assistent, Universitetskansliet
040-6658482Mieziewski, Jan
IT-ingenjör, Informationsteknik, IT-infrastruktur
Mihailescu, Radu-Casian
Programledare/Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM3
040-6657120Mile, Iréne
Universitetsadjunkt, Biomedicinsk vetenskap
0406657712, 072 235 38 44Miletic, Dragana
Studieadministratör, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
Miralem, Jagoda
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
040-6658394Mirenhart, Monica Roth
Högskoleadministratör, Lärande och samhälle
040-665 70 24Miró Lindberg, Johanna
Internationell handläggare, Studentservice, Internationalisering
040-665 70 24Miró Lindberg, Johanna
Internationell handläggare, Studentservice, Internationalisering
040-6658506Moani, Jafar
Tandsköterska, Oral protetik
040-6658418Moberg, Ann-Christin
Tandsköterska, Orofacial smärta och käkfunktion
040-6657586Modée, Johan
Enhetschef/Universitetslektor, Globala politiska studier
040-6658267Moe, Torleif
IT-tekniker, Informationsteknik, IT-infrastruktur
040-6657469Mojumdar, Enamul
Forskare, Biomedicinsk vetenskap
040-6658428Momand, Palwasha
Universitetsadjunkt, Oral diagnostik
Monsen, Christina
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657306Moon, Eunice
Specialpedagog, Studentservice, Funktionsnedsättning, stöd och service
040-6658372Morgan, Eva
Projektledare, Regional utveckling
040-6658160Morin, Maxim
Doktorand, Biomedicinsk vetenskap
040-6657289Mouginot, Eva
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
004 527 78 2815Mouritsen, Per
Gästprofessor, Globala politiska studier
040-6657128Muedin, Handan Hatice
Servicetekniker, Facility service
040-6657799Muhonen, Tuija
Professor, Urbana studier
040-6657981Mulinari, Paula
Universitetslektor
Muratovic, Elvira
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
040-6657720Murnau, Fritz
Utbildningshandläggare, Studentservice, Studieadministration
040-6657296Myers, Stephen
Universitetsadjunkt, Centrum för akademiskt lärarskap
040-6658114Mäkinen, Maria
Universitetsadjunkt, senior, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6657372Månsson, Katarina
Ekonom, Ekonomiavdelningen
040-6655806Månsson, Peggy
Tandsköterska, Oral protetik
040-6658121Månsson, Ulf
Servicetekniker, Facility service
040-665 76 43Mårdhed, Emma
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
Mårtensson, Ann-Sophie
Doktorand, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6657018Mårtensson, Lena
Löneadministratör, HR-avdelningen
040-6657325Mårtensson, Linda
Projektassistent, Globala politiska studier, Globala politiska studier 1
040-6657337Möller, Per
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
Mörner, Caroline
Klinisk assistent, Orofacial smärta och käkfunktion

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
040-6657187Naisan, Farid
Universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM3
040-6657567Nannskog, Niklas
Internationell handläggare, Studentservice, Internationalisering
Narvselius, Eleonora
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
040-6658494Neilands, Jessica
Forskare, Oral biologi
040-6658229Nelson, Johan
Universitetslektor, Natur, miljö och samhälle
040-6658115Nerbring, Karin
Kliniksamordnare, Pedodonti
040-6658294Neroth, Christina
Tandsköterska, Oral diagnostik
040-6658364Nevander, Louise
Universitetsadjunkt, Globala politiska studier, Globala politiska studier 1
040-6657164Niedenthal, Simon
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6657655Nigro, Claudio
Doktorand, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6657244Nilsson, Bengt J.
Prodekan/Professor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM3
Nilsson, Björn
IT-pedagog, Informationsteknik, IT-service
040-6657605Nilsson, Désirée
Universitetslektor, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6658037Nilsson, Elisabet M.
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6657738Nilsson, Emelie
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6657581Nilsson, Emelie Josefina
Forskare, Biomedicinsk vetenskap
040-6657041Nilsson, Eva Anna Linnéa
Antagningshandläggare, Studentservice, Studieadministration
040-6657686Nilsson, Eva-Lotta
Studierektor/Universitetslektor, Kriminologi
Nilsson, Göran
ST-Tandläkare, Oral protetik
040-6657699Nilsson, Jerry
Universitetslektor, adjungerad, Urbana studier, Byggd miljö och miljövetenskap
072 005 47 04Nilsson, Jesper
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6657061Nilsson, Jesper
Verksamhetscontroller, Ekonomiavdelningen
040-6657062Nilsson, Johanna
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
040-6658290Nilsson, Johannes
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6658886Nilsson, Karin
Universitetsadjunkt
Nilsson, Katarina
Tandsköterska, Orofacial smärta och käkfunktion
Nilsson, Lucie
Studieadministratör, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
040-6657229Nilsson, Magnus
Prodekan/Professor, Kultur och samhälle
040-6657443Nilsson, Mari-Louise
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6658764Nilsson, Maria
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
040-6658632Nilsson, Maria C
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
040-6657079Nilsson, Peter
Administrativ assistent, Informationsteknik, IT-infrastruktur
Nilsson, Pia
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
Nilsson, Pontus
Arkivarie
040-6657238Nilsson, Tom
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
040-6658595Nilsson, Ulrika
Bibliotekarie, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
040-6658165Nilsson, Urban
Universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6657589Nilsson, Åsa
Studieadministratör, Hälsa och samhälle
040-6657295Nilsson Aja, Jerome
Interaktionsdesigner, Kommunikationsavdelningen
040-6657003, 073 975 55 99Nilsson Mohammadi, Robert
Forskningsassistent, Urbana studier
Nilsén, Mats
Servicetekniker, Facility service
040-6658237Niléhn, Emelie
Administrativ assistent, Lärande och samhälle
Nisser, Jacob
ST-Tandläkare, Oral protetik
040-6657730, 070 785 95 82Nolin, Emma
Avdelningschef, Medier och vetenskaplig publicering
040-6658275Norberg, Johan
Professor, Idrottsvetenskap
040-6657122Nordberg, Mattias
Tekniker, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
Norderyd, Ola
Universitetslektor, adjungerad, Parodontologi
040-6657292Nordesjö, Kettil
Postdoktor, Urbana studier
040-6657449Nordgren, Camilla
Studierektor/Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6658723Nordgren, Johan
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6658723Nordgren, Johan
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657540Nordling, Vanna
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
+467 08 468773Nordqvist, Joakim
Universitetslektor, adjungerad, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
+46406657595, +467 00 831472Nordström, Klara
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
040-6658535Nordström, Marie
Klinisk assistent, Cariologi
040-6657663Nordström, Therése
Föreståndare, Universitetskansliet
040-6658020Nordén, Birgitta
Universitetslektor, Natur, miljö och samhälle
040-6657456Norefalk, Christian
Doktorand, Barn, unga och samhälle
040-6657671Norell, Clara
Föreståndare, Universitetskansliet
Norell, Hanna
Universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM1
040-6657215Norlund, Bo
Universitetsadjunkt, Centrum för akademiskt lärarskap
040-6658230Normark, Gun
Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt, Idrottsvetenskap
Norming, Johan
Arkivarie
040-6658631Norrbin, Emma
Antagningshandläggare, Studentservice, Studieadministration
040-6657055Norrby, Malin
Registrator, Ledningsstab
040-6657425Norstedt, Maria
Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
Nyberg, Daniel
Gästprofessor, Urbana studier
040-6657648Nydahl, Marie
Konferenssamordnare, Facility service
040-6657033Nygren, Frida
Doktorand/Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657033Nygren, Frida
Doktorand/Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657611Nygren Spanne, Johanna
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Byggd miljö och miljövetenskap
040-6658325Nygård Larsson, Pia
Universitetslektor, Kultur, språk och medier
Nylinder, Pia
Universitetslektor
040-6657228Nylund, Katarina
Seniorprofessor, Urbana studier
040-6658506Nylén, Nathalie
Tandsköterska, Oral protetik
040-6658605Nyzell, Stefan
Universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
040-6657968O Driscoll, Maria
Utbildningshandläggare, Hälsa och samhälle
Odhner, Jonas
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation
040-6658068Odumosu, Temi
Forskare, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
Offesson, Jimmy
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
040-6657953Ohlson, Annika
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657497Ohlsson, Lars
Universitetslektor, Biomedicinsk vetenskap
040-6658655Olander, Clas
Universitetslektor, Natur, miljö och samhälle
040-6657218Olefeldt, Ola
Kurator, Studentservice, Studenthälsa
040-6657908Oliveira Martins, Bruno
Postdoktor, Globala politiska studier
040-6657883Olofsson, Joakim
Universitetsadjunkt, Natur, miljö och samhälle
Olofsson, John
Klinisk assistent, Parodontologi
040-6657895Olofsson, Jonas
Professor, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6657447Olofsson, Jonas
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657447Olofsson, Jonas
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
Olsen, Laila
Lokalvårdare
040-6658383Olsson, Anders
Utbildningschef, Planering, uppföljning och samordning
040-6657374Olsson, Anne
HR-specialist, HR-avdelningen
040-6657518Olsson, Annsofie
Bibliotekarie, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
040-6657494Olsson, Carina
Bibliotekarie, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
040-6657502Olsson, Carl Magnus
Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
040-6657029Olsson, Cecilia
Ekonomiadministratör, Ekonomiavdelningen
Olsson, Helen
Tandsköterska, Cariologi
040-6657484Olsson, Helen
Utbildningskoordinator, Hälsa och samhälle
Olsson, Jenny
Klinisk assistent, Oral diagnostik
Olsson, Jenny
Klinisk assistent, Oral patologi
Olsson, Karin
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
040-6657610Olsson, Kristina
Högskoleadministratör, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
040-6658544Olsson, Lars
Universitetsadjunkt, Tandteknikerutbildning
040-6658456Olsson, Lars-Ingmar
Utvecklingsstrateg, Universitetskansliet
040-6657934Olsson, Lina
Universitetslektor, Urbana studier, Byggd miljö och miljövetenskap
040-6658297Olsson, Mats
Universitetsadjunkt, senior, Barn, unga och samhälle
040-6658464Olsson, Peter
Serviceförman, Byggnadsavdelningen, Byggnadsavdelningen
040-665 82 79Olsson, Petra
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen
040-6658637Olsson, Pär
Universitetslektor, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
Olsson, Roger
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
Olsson, Sara
Doktorand, Endodonti
Olsson, Tobias
Professor, Lärande och samhälle
040-6657731Olsson, Torbjörn
Controller, Ekonomiavdelningen
040-6658046Olsson Jers, Cecilia
Universitetslektor, Kultur, språk och medier
040-6657608Ondrus, Helena
Universitetsadjunkt, senior, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6657702Orban, Charlotte
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen
040-6657826Orlov, Annica
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6657189Orre, Carl Johan
Programledare/Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
040-6657227Osanami Törngren, Sayaka
Forskare, Globala politiska studier
040-6657227Osanami Törngren, Sayaka
Forskare, Globala politiska studier
040-6657054Ostrenius, Ann-Marie
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657687Ottosson, Beata
Fastighetsförvaltare, Facility service
040-6657383Ottosson, Mikael
Universitetslektor, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6658142Oubejji, El Mostafa
Universitetsadjunkt
040-6657789Ouis, Pernilla
Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
P. Skantz, Helen
Klinisk assistent, Orofacial smärta och käkfunktion
040-6657190Pacheco, José
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657791Packmohr, Sven
Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM1
040-6658389Paggetti, Charlotte
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6658029Palla, Linda
Universitetslektor, Barn, unga och samhälle
040-6658166Palm, Maria
Studie- och karriärvägledare, Lärande och samhälle
040-6657711Palm, Peter
Universitetslektor, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6658168Palm, Tina
Universitetsadjunkt
040-6658363Palmnert, Marie
Studieadministratör, Facility service
040-6658587Papia, Evaggelia
Programledare/Universitetslektor, Tandteknikerutbildning
040-6658268Papoulia, Asimina
Doktorand, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6658116Paraschakis, Dimitris
Doktorand, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM3
040-6657607Parker, Peter
Universitetslektor, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6657146Patay, Monika
Utbildningshandläggare, Universitetskansliet
040-6658448Pather Olofsson, Nisha
Högskoleadministratör, Odontologi
040-6658473Paulsson, Liselotte
Universitetslektor/Övertandläkare , Ortodonti
040-6657373Pedersen, Jens
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6657236Pederson, Thomas
Professor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM1
040-6657659Pehlivan Rhodin, Asli
Doktorand
Peiteado Fernandez, Vitor
Doktorand, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6657737Persdotter, Maria
Doktorand, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
Perseius, Kent-Inge
Universitetslektor, Vårdvetenskap
040-6658069Persson, Anette
Huvudregistrator, Ledningsstab
040-6658128Persson, Bo
Universitetsadjunkt, senior, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6658004Persson, Christina
Studieadministratör, Lärande och samhälle
040-6658152Persson, Gun
Universitetslektor, Barn, unga och samhälle
+467 36 635367Persson, Ingrid
Kommunikationschef, Kommunikationsavdelningen
040-6657168Persson, Jan
Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM3
040-6658405Persson, Jeanette
Projektkoordinator
040-6657384Persson, Karin
Studierektor/Universitetslektor, Vårdvetenskap
040-6657153Persson, Kristin
IT-pedagog, Informationsteknik, IT-service
040-6657967Persson, Kristina
Controller, Ekonomiavdelningen
040-6658262Persson, Madeleine
Utvecklingsstrateg, Ledningsstab
040-6658236Persson, Magnus
Professor, Kultur, språk och medier
Persson, Magnus
Universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6657178, 070 205 28 44Persson, Mathias
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen
040-6657178, 070 205 28 44Persson, Mathias
Kommunikatör, Studentservice, Internationalisering
040-6657882Persson, Mats
Prefekt, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6658042Persson, Max
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6657772Persson, Mia
Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM3
040-6658276Persson, Peter
Universitetsadjunkt, Idrottsvetenskap
Persson, Sebastian
Servicetekniker, Facility service
040-6658232Persson, Sven
Professor, Skolutveckling och ledarskap
040-6657078, 070 865 52 43Persson, Tomas
Systemutvecklare, Informationsteknik, Process- och systemutveckling
040-6658008Persson, Ulla
Koordinator, uppdragsutbildning, Universitetskansliet
040-6657619Peterson, Bo
Prefekt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik
040-6658355Peterson, Tomas
Seniorprofessor, Idrottsvetenskap
040-6657395Petersson, Bo
Professor, Globala politiska studier
040-6657271Petersson, Charlotte
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6657169Petersson, Charlotte C
Universitetsadjunkt
0406657650Petersson, Sabine
Internationell handläggare, Studentservice, Internationalisering
040-6657332Petranovic, Selma
Tandsköterska, Käkkirurgi och oral medicin
Petrov, Peter
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6658474Petrén, Sofia
Universitetslektor/Övertandläkare , Ortodonti
040-6657105Pettersson, Gunnel
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6657305Pettersson, Ingemar
Dyslexipedagog, Studentservice, Funktionsnedsättning, stöd och service
Pettersson, Jonna
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
072-508 40 02, 072 508 40 02Pettersson Blank, Pia
Webbredaktör, Kommunikationsavdelningen
040-6657441Pfannenstill, Annika
Enhetschef, Studentservice, Studieadministration
040-6657732Phan-Xuan, Tuan
Postdoktor, Biomedicinsk vetenskap
040-6658498Pigg, Maria
Studierektor/Universitetslektor/Övertandläkare , Endodonti
040-6658063Piltz, Åse
Universitetslektor, Barn, unga och samhälle
Pineiro, Erik
Universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM1
040-6658696Pinnetti, Carlo
Universitetslektor, Kriminologi
040-6657408Plantin, Lars
Vicedekan/Professor, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6657354Popoola, Margareta
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 1
040-6657098Portland, Johan
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen
040-6657126Povrzanovic Frykman, Maja
Professor, Globala politiska studier
040-6657111Pragert, Paula
Avdelningschef, Ledningsstab
040-6658491Prgomet, Zdenka
Biomedicinsk analytiker, Oral patologi
040-6658502Priest, Helena
Högskoleadministratör, Odontologi
040-6657684Pruulmann Vengerfeldt, Pille
Professor, Konst, kultur och kommunikation
040-6657503Puhls, Linda
Studieadministrativ handläggare
040-6657729Pull, Emil
Doktorand, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
Punja, Jamie
Universitetsadjunkt, Materialvetenskap och teknologi
040-6658721Purcell, Anders
Byggprojektledare, Byggnadsavdelningen, Byggnadsavdelningen
040-6657470Pålsson, Ann-Charlotte
Universitetsadjunkt
040-6658032Pålsson Syll, Lars
Professor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6658199Püschel, Ola
Studie- och karriärvägledare, Studentservice, Studie- och karriärvägledning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Qi, Haodong
Postdoktor, Globala politiska studier
040-6657369Qvarfordt, Christian
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6658348Qvarsebo, Jonas
Universitetslektor, Barn, unga och samhälle

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
040-6657516Rabow, Hampus
Bibliometriker, Medier och vetenskaplig publicering
040-6658450Radenkovic, Biljana
Tandsköterska, Parodontologi
040-6658053Radmann, Aage
Universitetslektor, Idrottsvetenskap
040-6657635Ragnerstam, Petra
Enhetschef/Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6657172Raiss, Munadhil
IT-tekniker, Informationsteknik, IT-service
040 6657166Ramji, Rathi
Doktorand, Vårdvetenskap
Ramnali, Sofia
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
Ramnali, Sofia
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
Ranger, Anna
Projektassistent, Vårdvetenskap
040-6657420, 073 971 00 22Raoof, Dawan
Doktorand, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6658305Rasmussen, Helen
Bibliotekarie, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
Rasmusson, Markus
Forskningsassistent, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6657291Rasmusson, Petter
Studieassistent, Studentservice, Funktionsnedsättning, stöd och service
Rebelo Dessborn, Filip
Klinisk assistent, Oral protetik
040-6657872Reddy, Anuradha Venugopal
Doktorand, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6658075Rehn, Agneta
Universitetslektor, Natur, miljö och samhälle
040-6657367Reimer, Bo
Professor, Konst, kultur och kommunikation
040-6657266Reissner, Martin
Utbildningskoordinator, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
040-6658281Reljanovic Glimäng, Malin
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
040-6657429Renmarker, Elisabeth
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657174Renström, Mikael
Servicetekniker, Facility service
040-6657963Richert, Torkel
Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6658428Richter, Ingrid
Tandsköterska, Oral diagnostik
040-6658331Riddersporre, Bim
Universitetslektor, Skolutveckling och ledarskap
040-6657275Ridell, Karin
Avdelningsföreståndare/Klinikchef/Universitetslektor/Övertandläkare , Pedodonti
040-6657286Righard, Erica
Professor, biträdande, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6657356Ristilammi, Per-Markku
Professor, Urbana studier
040-6658309Ritasdatter, Linda Hilfling
Doktorand, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6657639Roald, Anne Sofie
Professor, Globala politiska studier
Robertsson, Carolina
Doktorand, Oral biologi
041-624155Rohlin, Madeleine
Seniorprofessor, Oral biologi
040-6657763Rohman, Christian
Administrativ chef, Lärande och samhälle
Romic, Bojana
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-665 7592Roos, Jessica
Kurator, Studentservice, Studenthälsa
040-665 7592Roos, Jessica
Kurator, Studentservice, Studenthälsa
040-6658010Roosqvist, Åsa
Universitetsadjunkt, Natur, miljö och samhälle
040-6658436Rosberg, Marie
Ekonomiadministratör, Ekonomiavdelningen
040-6658515Rosendahl, Kerstin
Universitetsadjunkt, Oral protetik
040-6658404Rosengren, Charlotta
Tandsköterska
Rosengren, Jessicha
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
040-6657991Rosengren-Reino, Birgitta
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6658223Rosenlund, David
Universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6657363Rosenqvist, Karolina
Koordinator, Universitetskansliet
040-6657811Rosenthal, Susanne
Administrativ assistent, Hälsa och samhälle
040-6657234Rosqvist, Ida
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen
040-6657257Rosu, Maria
IT-ingenjör, Informationsteknik, IT-infrastruktur
040-6657035Rosvall, Annica
Doktorand/Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657035Rosvall, Annica
Doktorand/Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657148Rosén, Annika
Prefekt/Universitetslektor, Barn, unga och samhälle
040-6657067Rosén, Maria
Löneadministratör, HR-avdelningen
040-6658340Roxenby, Frank
Universitetsadjunkt, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
Roxner, Rikard
Klinisk assistent, Pedodonti
040-6658081Rubin, Maria
Doktorand
040-6657276Rudelius, Jan
Universitetsadjunkt, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
Rudenstig, Camilla
Schemaläggare, Facility service
040-6658259Rudnert, Joel
Universitetsadjunkt, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6657308Rundberg, Mikael
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6657947Runesson, Ingrid
Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657764Runge, Ida
Doktorand, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6657764Runge, Ida
Doktorand, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657261Russo, Nancy
Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
+46-40-6657431Ruzgas, Tautgirdas
Professor, Biomedicinsk vetenskap
040-6658656Ryan, Ulrika
Doktorand, Natur, miljö och samhälle
Ryberg, Birgitta
Tandsköterska, Materialvetenskap och teknologi
040-6657314Ryberg Welander, Lotti
Universitetslektor, Juridik
040-6657582Rydberg, Helena
Bibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering
040-6657436Rämgård, Margareta
Universitetslektor, Vårdvetenskap
040-6657264Råbe, Anna
Universitetsadjunkt, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6658404Rådberg, Sara
Tandsköterska

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
040-6657186Safrankova, Camilla
Doktorand, Natur, miljö och samhälle
040-6657477Sahlee, Åsa
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
Sakovitch, Patrik
Klinisk assistent, Oral protetik
040-6658440Salama, Samra
Tandsköterska, Käkkirurgi och oral medicin
040-665 72 39Salo, Johan
Doktorand, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM1
040-6657788Salonen, Tapio
Vicerektor/Professor, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6658059Samuelsson, Olof
Kurator, Studentservice, Studenthälsa
040-6657340Samzelius, Tove
Doktorand, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6657911Sandberg, Tove
Studierektor/Universitetslektor, Biomedicinsk vetenskap
040-6657245Sandell, Anna
Kvalitetskoordinator, Universitetskansliet
0406657320Sandell, Kerstin
Prefekt/Universitetsadjunkt, Urbana studier
Sandell, Sara
Tandsköterska, Endodonti
040-6657143Sandgaard-Ekdahl, Hanna
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
040-6657706Sandgren, Olof
Universitetslektor, Skolutveckling och ledarskap
040-6657077Sanguineti, Rita
Konferenssamordnare, Facility service
040-6657538Sarkheyli-Hägele, Arezoo
Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM3
040-6658186Sarlöv, Ewa
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6658265Sauro, Shannon
Professor, biträdande, Kultur, språk och medier
040-6658184Savage, Samantha
Kommunikatör, Studentservice, Internationalisering
040-6658392Schelin, Göran
Bibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering
040-6658725Schmidt, Staffan
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6658652Schubert, Per
Universitetslektor, Natur, miljö och samhälle
Sebastiani, Federica
Postdoktor, Biomedicinsk vetenskap
040-6657154Sebelius, Sofia
Universitetsadjunkt, Idrottsvetenskap
040-6657796Sederblad, Per
Universitetslektor
040-6657813Sedvall, Karin
Bibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering
040-6658830Segerby, Cecilia
Universitetslektor
040-6657810Sellergren, Börje
Professor, kallad, Biomedicinsk vetenskap
040-6658428Senneby, Anna
ST-Tandläkare, Odontologisk röntgendiagnostik
0406657864Seranic, Mersia
Studieadministratör, Odontologi
040-6658083Seravalli, Anna
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6657117Serder, Margareta
Universitetslektor, Lärande och samhälle
Seremeti, Miresa
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
Sergeeva, Yulia
Postdoktor, Biomedicinsk vetenskap
040-6658100Seserin, Adriana
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Byggd miljö och miljövetenskap
040-6657092Setterberg, Helene
Studie- och karriärvägledare, Studentservice, Funktionsnedsättning, stöd och service
Sharma, Sonia
Forskarassistent, Orofacial smärta och käkfunktion
040-6658113Shen, Lei
Ekonom, Ekonomiavdelningen
Shinde, Sudhirkumar
Forskare
040-6657414Shleev, Sergey
Professor, Biomedicinsk vetenskap
040-6658054Sibinovic, Anna
Universitetsadjunkt, Centrum för akademiskt lärarskap
040-6657749Siggelsten, Simon
Universitetslektor, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6657002Sigsjö, Hanna
Affärsutvecklare, Universitetskansliet
040-6658291Sild Lönroth, Carina
Universitetsadjunkt, Skolutveckling och ledarskap
040-6658542Silverup, Ulrika
ST-Tandläkare, Parodontologi
040-6657166Singhateh, Anna
Internationaliseringsstrateg
040-6658555Sinko, Klara
Universitetsadjunkt, Oral diagnostik
040-6657268Siwerson, Ewa-Marie
Studieadministratör, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
040-6657329Sixtensson, Johanna
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657130Sjöberg, Ewa
Studieadministratör, Facility service
040-6657694Sjöberg, Jens
Universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM1
Sjöberg, Marina
Doktorand
040-6658210Sjöberg, Ulrika
Professor, biträdande, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
072 983 92 68Sjöblom, Marie
Doktorand, Natur, miljö och samhälle
040-6657498Sjögran, Lotta
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657498Sjögran, Lotta
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657596Sjögren, Susanne
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
040-6657036Sjögren Forss, Katarina
Postdoktor, Vårdvetenskap
Sjöland, Marianne
Universitetsadjunkt
040-6658639Sjölander, Jens
Koordinator, Universitetskansliet
Sjöstrand Öhrfelt, Magdalena
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6658050Sjöström, Jesper
Professor, biträdande, Natur, miljö och samhälle
Sjöström, Karin
Universitetslektor, Vårdvetenskap
040-6657177Sjövik, Kristian
Universitetslektor, Skolutveckling och ledarskap
Skansberger, Tatyana
Projektassistent, Biomedicinsk vetenskap
Sköld, Lisbeth
Högskolesekreterare, Orofacial smärta och käkfunktion
040-6657366Smedberg, Alicia
Doktorand, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
Smidt Lysell, Eva
Tandsköterska, Käkkirurgi och oral medicin
040-6657515Smithberger, Susanne
Doktorand, Skolutveckling och ledarskap
040-6658062Smitt, Helena
Informationsansvarig, Kommunikationsavdelningen
040-6658608Småberg, Thomas
Professor, biträdande, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6658518Sohrabi, Sahar
Klinisk assistent
0406657844Sonesson, Emelie
Fastighetsförvaltare, Byggnadsavdelningen, Byggnadsavdelningen
040-6658661Sonesson, Kerstin
Professor, biträdande, Natur, miljö och samhälle
040-6658447Sonesson, Mikael
Universitetslektor/Övertandläkare , Ortodonti
040-6657721Sortberg Bassmann, Ewa
Studieadministratör, Hälsa och samhälle
040-6657926Sotres, Javier
Forskare, Biomedicinsk vetenskap
Sottile, Samuele
Doktorand, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6657660Spalazzese, Romina
Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM3
040-6657528Spetz, Anders
Servicetekniker, Facility service
040-6657630Spikol, Daniel
Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
040-6657359Spång, Mikael
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
040-6657921Staaf, Annika
Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt, Juridik
040-6657262Staaf, Patricia
Avdelningsföreståndare/Universitetsadjunkt, Centrum för akademiskt lärarskap
040-6657349Stade, Ronald S
Professor, Konst, kultur och kommunikation
040-6657080Stade, Toft
Webbutvecklare, Informationsteknik, Process- och systemutveckling
040-6657233Staffansson Pauli, Karin
Enhetschef/Universitetslektor, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6657990, 070 288 56 41Stancs, Sarah
Webbredaktör, Kommunikationsavdelningen
040-6658377Starck, Karl-Gunnar
Avdelningsdirektör, Regional utveckling
040-6657727Stavreski, Helena
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6658066Stavropoulos, Andreas
Professor/Övertandläkare, Parodontologi
040-6657902Steen, Henrik
Systemingenjör, Informationsteknik, IT-infrastruktur
040-6657267Steiner, Kristian
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
040-6658304Stenberg, Ewa
Avdelningschef, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
Stenberg, Madelene
ST-Tandläkare, Oral protetik
040-6657944Stenberg, Marie
Doktorand/Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657944Stenberg, Marie
Doktorand/Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6658457Stenervik, Christina
Högskoleadministratör, Odontologi
Stenkula Haraldsson, Mikaela
Tandsköterska, Cariologi
040-6658649Stenson, Linnea
Studieadministrativ handläggare
040-6658244Stensson, Catrin
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6657192Stensson, Stina
Universitetsadjunkt
040-6657620Sterner, Bodil
Högskolesekreterare, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
040-6658130Sterner, Liselotte
Högskoleadministratör, Lärande och samhälle
Sterpu, Lavinia
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
040-6658375Stigendal, Mikael
Professor, Urbana studier
040-6657884Stigmar, Martin
Universitetslektor, Skolutveckling och ledarskap
0406657939Stjernberg, Helena
Bibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering
040-6657685Stjernborg, Vanessa
Postdoktor, Urbana studier
040-6657179Stockelius, Eva
Studieadministratör, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
040-6657910Stollenwerk, Maria Magdalena
Universitetslektor, Biomedicinsk vetenskap
040-6657327Strahl, Joseph
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Byggd miljö och miljövetenskap
040-6658445Strand, Christine
Tandsköterska, Orofacial smärta och käkfunktion
040-6657123Strand, Marielouise
Universitetsadjunkt, senior, Vårdvetenskap
040-6657616Strandberg, Sabina
Studieadministratör, Facility service
040-6657644Strandberg, Thomas
Kanslichef, Hälsa och samhälle
040-6658022Strandell, Christian
Studie- och karriärvägledare, Lärande och samhälle
040-6658568Strandh, Eva-Marie
Lokalvårdschef, Facility service, Facility service
040-6657216Strange, Michael
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 1
Striberger, Rebecka
Doktorand, Vårdvetenskap
040-6658201Stridh, Bengt
Intendent, Informationsteknik
040-6658212Stridh, Therese
Utbildningshandläggare, Lärande och samhälle
040-6658476Strindberg, Carita
Tandsköterska, Ortodonti
040-6657137Stråhlman, Christian
Forskningshandläggare, Universitetskansliet
040-6657913Ström, Jari
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6658569Ström, Linda
Tandsköterska, Ortodonti
040-6657572Ström Hylén, Carina
Programledare/Universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM1
Strömberg, Camilla
Doktorand, Idrottsvetenskap
Strömgren, Daniel
Assistent, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
Sturestam, Anna
Klinisk assistent, Endodonti
040-6657196Stålne, Kristian
Universitetslektor, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6658251Stångberg, Leif
Tekniker, Facility service
040-6657015Sundberg, Bo
Redovisningschef, Ekonomiavdelningen
Sundel, Anne
Tandsköterska, Oral protetik
040-6658198Sundewall Thorén, Elisabet
Forskningskoordinator
040-6658269Sundmark, Björn
Professor, Kultur, språk och medier
040-6657628Sunnqvist, Charlotta
Universitetslektor, Vårdvetenskap
040-6657820Supranovich, Viktoria
Studieadministratör, Hälsa och samhälle
040-6657311Supstiks, Peter
HR-administratör, HR-avdelningen
040-6657358Surie, Dipak
Universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
040-6657083Suter, Brigitte
Forskare, Globala politiska studier
040-6657223Svahn, Daniel
Ekonom, Ekonomiavdelningen
040-6657786Svalin, Klara
Universitetsadjunkt, Kriminologi
040-6657973Svanström, Git
Controller, Ekonomiavdelningen
040-6657678, 076 942 99 18Svebring, Malin
Byggprojektledare, Byggnadsavdelningen, Byggnadsavdelningen
040-6657341Svedberg, Erika
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 1
040-6657104Svedemar, Michael
Universitetsadjunkt
040-6658378Svener, Maria
Doktorand, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6657741Svenning, Andreas
IT-strateg, Informationsteknik, Process- och systemutveckling
TjänstledigSvensson, Anders
Studieadministratör
040-6658319Svensson, Anita
Studieadministratör, Lärande och samhälle
040-6658428Svensson, Anna
Tandsköterska, Odontologisk röntgendiagnostik
040-6658220Svensson, Anna-Karin
Universitetslektor, Skolutveckling och ledarskap
040-6657495Svensson, Anneli
Bibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering
040-6657463Svensson, Bengt
Seniorprofessor
040-6657103Svensson, Christina
Universitetsadjunkt, Natur, miljö och samhälle
040-6657103Svensson, Christina
Universitetsadjunkt, Natur, miljö och samhälle
040-6657564Svensson, Fredrik
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen
040-6657040Svensson, Freja
Arkivarie, Ledningsstab
040-6658466Svensson, Gertrud
HR-specialist, HR-avdelningen
040-6657205Svensson, Jakob
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6658314Svensson, Johanna
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen
040-6658653Svensson, Kristina
Universitetsadjunkt, Natur, miljö och samhälle
040-6658398Svensson, Leif
Bibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering
040-6657480Svensson, Markus
Bibliotekarie, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
Svensson, Matilda
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657781Svensson, Robert
Professor, Kriminologi
040-6658495Svensäter, Gunnel
Avdelningsföreståndare/Professor/Övertandläkare, Oral biologi
040-6658061Sylejmani, Antigone
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
040-6657640Säthersten, Sara
HR-specialist, HR-avdelningen
040-6658221Söderberg, Barbro
Universitetsadjunkt, Natur, miljö och samhälle
040-6658506Södergren, Carina
Tandsköterska, Oral protetik
040-6657051Söderlund, Lili
HR-specialist, HR-avdelningen
040-6658088Söderquist, Elisabeth
Universitetsadjunkt, Skolutveckling och ledarskap

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
0701464448, 070 146 44 48Tabatabai, Khalil
Universitetsadjunkt
040-6658681Taha, Rehan
Universitetsadjunkt
040-6658533Tallgren, Eva
Tandsköterska, Endodonti
040-6657897Tapia Lagunas, Pablo
Bibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering
040-6657250Taslaman, Nina
Universitetslektor, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6658450Taslimi, Zahra
Tandsköterska, Parodontologi
040-6658774Tateishi, Eigo
Doktorand, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6657085Tchantouria, Revaz
Universitetslektor, Globala politiska studier
040-6657085Tchantouria, Revaz
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
040-6657058Tegen, Agnes
Doktorand, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM3
Telin-Örnblom, Mattis
Telefonist/Receptionist, Facility service
040-6658153Tenggren, Anna
HR-specialist, HR-avdelningen
040-6657404Tengland, Per-Anders
Professor, Folkhälsovetenskap
040-6657334Tengstam, Ola
Bibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering
Tengvall, Helena
Klinisk assistent, Parodontologi
040-6658667Tham, Kerstin
Rektor, Ledning
040-6657556Tharani, Soraya
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6658665Thavenius, Marie
Universitetslektor, Kultur, språk och medier
040-6657597Theodoridis, Kyriakos
Universitetslektor, Vårdvetenskap
040-6658150Thern, Malin
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
040-665 7814Thimgren, Anna-Karin
Enhetschef, Facility service
040-6658112Thimgren, Pia
Universitetsadjunkt, senior, Skolutveckling och ledarskap
040-6657009Tholin, Niklas
HR-specialist, HR-avdelningen
040-6657028Thomasson, Alexandra
Folkhälsovetare, Studentservice, Studenthälsa
040-6657460Thomasson, Eva
Universitetsadjunkt, Skolutveckling och ledarskap
Thompson, Sanjay
Assistent
040-6657242Thormark, Catarina
Universitetslektor, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6657071Thorup, Nils
IT-tekniker, Informationsteknik, IT-service
+46 40 665 74 40Thulin, Ingrid
Webbredaktör, Kommunikationsavdelningen
040-6658678Thurén, Camilla
Universitetslektor, Kultur, språk och medier
040-6657672Tibblin, Anton
Programledare/Universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM2
Tingskov Mikkelsen, Lars
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
Tolstrup Aagesen, Peter
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6657211Tomasevic, Teresa
Universitetsadjunkt, Centrum för akademiskt lärarskap
040-6657114Toom, Daniel
IT-tekniker, Informationsteknik, IT-service
040-6657355Topgaard, Richard
Projektledare, Universitetskansliet
040-6657027Tornberg, Jakob
Doktorand, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6657203Tornbjer, Eva
Bibliotekarie, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
040-6657961Torstensson Levander, Marie
Prefekt/Professor, Kriminologi
040-6657543Tosting, Åsa
Biblioteksassistent, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
040-6658255Tostrup, Ola
Universitetsadjunkt, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6657381Tran, Hoai Anh
Universitetslektor, Urbana studier, Byggd miljö och miljövetenskap
Tranaeus, Sofia
Professor, adjungerad, Odontologi
040-6657039Tregert, Louise
Ekonom, Ekonomiavdelningen
040-6658437Truedsson, Anna
Universitetslektor/Övertandläkare , Käkkirurgi och oral medicin
040-6657519Trygg, Linda
Bibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering
Tsymbal, Olena
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
Tsymbal, Olena
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
040-6657885Tucker, Jason
Universitetslektor, Globala politiska studier
Turner, Anthony
Gästprofessor, Biomedicinsk vetenskap
040-6658369Tursell, Astrid
Utbildningsledare, Planering, uppföljning och samordning
040-6657213Tzimoula, Despina
Universitetslektor, Barn, unga och samhälle
040-6658260Törnqvist, Anna Clara
Universitetslektor, Kultur, språk och medier
040-6658717Törnwall, Filippa
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
040-6658445Uhrfeldt, Yvonne
Tandsköterska, Käkkirurgi och oral medicin
040-6657212Ulemark, Åsa
Studieadministratör, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
040-6658571Urde, Göran
Universitetsadjunkt/Övertandläkare, Materialvetenskap och teknologi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
040-6657265Valetti, Sabrina
Postdoktor, Biomedicinsk vetenskap
040-6657298Vall, Martina
Bibliotekarie, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
040-6658327Vallberg Roth, Ann-Christine
Professor, Barn, unga och samhälle
040-6657391Vamling, Karina
Professor, Globala politiska studier
040-6658693Vasiljevic, Zoran
Universitetsadjunkt, Kriminologi
040-6657446Vejzovic, Vedrana
Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-665 70 26Vidakovic, Maria
Fundraiser, Universitetskansliet
040-6658107Vifot, Ingrid
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
040-6658238Viggosson, Haukur
Universitetslektor, Skolutveckling och ledarskap
Vigh, Erika
Tandsköterska, Materialvetenskap och teknologi
040-6658077Vikman, Jenny
Universitetslektor, Idrottsvetenskap
040-6658662Vils, Sanne
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6658322Vincenti Malmgren, Therese
Universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
Vink, Maarten Peter
Gästprofessor
040-6658551Virdeborn, Claes
Avdelningsföreståndare/Klinikchef/Universitetsadjunkt/Övertandläkare, Parodontologi
040-6657100Virmasalo, Veera
Doktorand, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6657613Vitestam - Blomqvist, Birgitta
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6657012Vogel, Bahtijar
Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM1
von Hausswolff, Kristina
Universitetsadjunkt, senior, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM3
040-6658451Vrbanac, Monika
Kliniksamordnare, Parodontologi
040-6658583Vult von Steyern, Per
Avdelningsföreståndare/Studierektor/Professor/Övertandläkare, Tandteknikerutbildning
040-6657829Väfors Fritz, Marie
Studierektor/Universitetslektor, Kriminologi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
040-6658170Waaranperä, Ulrika
Universitetslektor, Globala politiska studier
040-6657195Waern, Christina
Universitetsadjunkt, Centrum för akademiskt lärarskap
Waerp, Eline
Doktorand, Globala politiska studier
040-6657088Wahlberg, Jeanette
HR-systemförvaltare, HR-avdelningen
040-6657073Waldeck Manger, Helene
Administrativ chef, Kultur, teknik och samhälle
040-6658102Waldenström, Josefin
Utbildningshandläggare, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
Wallander, Lisa
Universitetslektor
040-6658094Walldén, Robert
Doktorand, Kultur, språk och medier
040-6658541Wallengren, Marie Louise
Universitetslektor/Övertandläkare
040-6658370Wallengren, Simon
Doktorand, Kriminologi
Wallengren Lynch, Michael
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6658710Wallmark, Susanne
Universitetsdirektör, Verksamhetsstöd
040-6657455Wangel, Anne-Marie
Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6658076Wangen, Björn
Universitetsadjunkt, Kultur, språk och medier
040-6658573Warfvinge, Gunnar
Avdelningsföreståndare/Professor/Övertandläkare, Oral patologi
040-6657333Wastring, Jessica
Enhetschef, Studentservice, Studenthälsa
040-6657006Weber, Magnus
Doktorand, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6657461Webster, Katherine
Universitetsadjunkt, Vårdvetenskap
040-6657380Weibull, Susanna
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6658136Wemme, Magnus
Studieadministrativ handläggare, Studentservice, Studieadministration
040-6657930Wendel, Lotta
Universitetsadjunkt, Juridik
040-6657344Wendelblom, Vanessa
HR-administratör
040-6657134Wennerberg, Maria
Utbildningshandläggare, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
040-6657246Wennerholm, Lena
Bibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering
040-6657974Wennick, Anne
Universitetslektor, Vårdvetenskap
070 418 93 68Wennås Brante, Eva
Universitetslektor, Kultur, språk och medier
040-6657197Werlestål Khanye, Kajsa
Internationell handläggare, Studentservice, Internationalisering
040-6658654Wernberg, Anna
Universitetslektor, Natur, miljö och samhälle
Wernersson, Håkan
Universitetsadjunkt, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
040-6657769Westerberg, Karin
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Byggd miljö och miljövetenskap
040-6657689Westerdahl, Stig
Universitetslektor, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
040-6657231Westerlaken, Michelle
Doktorand, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6657247Westerlund, Anneli
Controller, Ekonomiavdelningen
040-6658216Westerlund, Tommy
Universitetslektor, Biomedicinsk vetenskap
040-6657534Westin, Roger
Doktorand, Urbana studier, Fastighetsvetenskap
040-6658720Whitman, Tina-Marie
Universitetsadjunkt, Konst, kultur och kommunikation, Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation
040-6657646Wiberg, Håkan
Teknisk förvaltare, Byggnadsavdelningen, Byggnadsavdelningen
040-6658658Wickström, Claes
Universitetslektor, Oral biologi
040-6658594Widmark, Jenny
Bibliotekarie, Medier och vetenskaplig publicering
040-6658105Widén, Pär
Universitetslektor, Kultur, språk och medier
040-665 78 01, 070 740 19 46Wiebe, Henrik
Jurist, Universitetskansliet
040-6658326Wierzbicka, Celina
Postdoktor
040-6657348Wigerfelt, Berit
Professor, biträdande, Globala politiska studier
040-6657347Wigerfelt-Svensson, Anders
Vicedekan/Professor, biträdande, Kultur och samhälle
Wiik, Jenny
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-665 75 93Wijkström, Nina
Administrativ handläggare, Kultur, teknik och samhälle
Wiklund, Emelie
Doktorand, Idrottsvetenskap
040-6658376Wikstrand, Frida
Universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
Wikström, Per-Olov
Professor, kallad, Kriminologi
040-6657703Wikström, Tomas
Forskare, Urbana studier
040-6657255Wiktorsson, Maria
Universitetslektor, Konst, kultur och kommunikation, Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion
040-6657089Willenfelt Lumpkins, Viktoria
Studieadministratör, Kultur, teknik och samhälle, Studieadministration
040-6657056Winkle, Jan
Projektledare, Studentservice, Studieadministration
040-6658299Winström, Cecilia
Universitetsadjunkt, Natur, miljö och samhälle
040-6657121Winther, Peter
Servicekoordinator, Facility service
040-6657627Wirstedt, Anna
Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt, Natur, miljö och samhälle
040-6657856Wirén, Hanna
Internationell handläggare, Studentservice, Internationalisering
040-6657142Witmer, Hope
Universitetslektor, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
Wittrock, Jon
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 2
040-6658393Wogensen, Lotta
Bibliotekarie, 1:e, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
040-6657069Wokander, Jesper
Nätansvarig, Informationsteknik, Process- och systemutveckling
040-6658561Wolf, Eva
Universitetslektor/Övertandläkare , Endodonti
040-6657413Wolgast, Sima
Universitetsadjunkt, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
040-6657413Wolgast, Sima
Universitetsadjunkt, Urbana studier, Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
Woo, Tina
Klinisk assistent, Odontologisk röntgendiagnostik
040-6658384Wremert, Bengt
IT-tekniker, Informationsteknik, IT-service
040-6657097Wulff, Leif
Säkerhetsansvarig
040-6658072Wärnsby, Anna
Universitetslektor, Kultur, språk och medier
040-6657235Wästilä, Janette
Servicetekniker, Facility service
040-6657011Wågby, Angelica
Doktorand, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6658418Wågréus, Camilla
Tandsköterska, Orofacial smärta och käkfunktion
Wöhrman, Sebastian
Amanuens

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
040-6658680Zaar, Jessica
Bibliotekarie, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
040-6657043Zachrison, Mozhgan
Prefekt/Universitetslektor, Kultur, språk och medier
040-6657936Zdravkovic, Slobodan
Universitetslektor, Folkhälsovetenskap
040-6658657Zeidler, Annette
Universitetsadjunkt, senior, Natur, miljö och samhälle
040-6658182Zetterberg, Karin
Universitetslektor, Centrum för akademiskt lärarskap
040-6657724Zettervall, Charlotta
Universitetslektor, Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
Zhang, Yuecheng
Doktorand, Biomedicinsk vetenskap
Ziegler Kruse, Annika
Universitetsadjunkt, Barn, unga och samhälle
040-6658772Znamenskaya Falk, Yana
Forskare
040-6657542Zuta, Lutfi
IT-tekniker, Informationsteknik, IT-service

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
040-6658266Åberg, Anders
AV-tekniker, Informationsteknik, IT-service
040-6657435Åberg, John
Universitetslektor, Globala politiska studier, Globala politiska studier 1
040-6657138Åhlin, Lena
Biblioteksassistent, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
040-6657141Åkerblad, Annika
Inredningsarkitekt, Byggnadsavdelningen, Byggnadsavdelningen
040-6658247Åkerman, Roger
Universitetsadjunkt, Skolutveckling och ledarskap
040-6658558Åkerman, Sigvard
Seniorprofessor, Orofacial smärta och käkfunktion
040-6658320Åkesson, Anna
Controller, Ekonomiavdelningen
040-6658438Åkesson, Helén
Högskoleadministratör, Odontologi
+46406657052, +467 20 115938Åkesson, Joakim
Universitetslektor, Idrottsvetenskap
Ånskog, Miriam
Koordinator, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
040-6657743Åsbrink, Maria
Universitetsadjunkt

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Älgne, Lisen
Studieassistent
040-6658167Ängeborn, Anki
Studieadministratör, Lärande och samhälle

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
040-6658103Öberg, Ann-Marie
Biträdande universitetsdirektör, Verksamhetsstöd
040-6657512Öberg, Klara
Postdoktor, Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
040-6658185Ödmo, Magnus
Universitetsadjunkt, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
Öhman, Rosita
Lokalvårdare, Facility service, Facility service
040-6657458Örmon, Karin
Universitetslektor, Vårdvetenskap