Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Navet

Under denna nod återfinns projekt som är relaterade till verksamheten vid Malmö universitet.

Fokus ligger på open-sourcelösningar för att gynna enklare navigation och driftövervakning.

Projekt på test- och utkast-stadier hittar du i "dev" medan aningen mer mogna arbeten förekommer under andra noder.