Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.seNavet

Under denna nod återfinns projekt som är relaterade till verksamheten vid Malmö högskola.

Fokus ligger på open-sourcelösningar för att gynna enklare navigation och driftövervakning.

Projekt på test- och utkast-stadier hittar du i "dev" medan aningen mer mogna arbeten förekommer under andra noder.